Steun een project
Koester ons groene thuis

Steun een project


Het Goois Natuurreservaat is altijd op zoek naar financiering voor nieuwe projecten op gebied van natuuraankoop, natuurontwikkeling en erfgoed, recreatie en cultuur.

Er zijn vele mogelijkheden voor vermogensfondsen, particulieren en bedrijven om langs deze weg bij te dragen aan de Gooise natuur en cultuurhistorische waarden. Denk aan een eenmalige schenking, een Fonds op naam, een periodieke gift in geld of een Bedrijfsbeschermerschap. Onze Coördinator fondsenwerving Eva Assink vertelt je graag meer en denkt met je mee. Bel Eva op 06 - 302 19 072 of stuur een e-mail naar assink@gnr.nl.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van projecten en beheerdoelen waarvoor wij financiering zoeken:

Bestemmingsfonds Natuuraankoop

Geregeld doen zich voor het Goois Natuurreservaat mogelijkheden voor om nieuwe natuurgebieden aan te kopen, veilig te stellen en te beheren als beschermd natuurgebied. Een fantastische mogelijkheid om het Gooi nóg mooier en groener te maken. We verwelkomen hiervoor graag giften van vermogensfondsen, particulieren, bedrijven en instellingen. Giften komen in het algemene Bestemmingsfonds Natuuraankoop. Schenkers worden eenmaal per jaar op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op dit gebied. Uiteraard is het ook mogelijk om eens op bezoek te komen in nieuwe aangekochte gebieden.

Bestemmingsfonds Natuurontwikkeling

Klimaatverandering, stikstof, verkeer, afname van biodiversiteit... Om de Gooise natuur toekomstbestendig te maken én houden is intensief beheer nodig. We streven naar een zo hoog mogelijke biodiversiteit, het verder uitbreiden van natuurverbindingen voor een goede verspreiding van plant- en diersoorten en robuuste bossen. Help ons mee door een gift te doen voor het Bestemmingsfonds Natuurontwikkeling. Schenkers worden eenmaal per jaar op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op dit gebied. Uiteraard is het ook mogelijk om 'in het veld' op bezoek te komen.

Fonds op Naam (particulieren)

Hebt u een nalatenschap ontvangen die u graag (deels) wenst te besteden aan een lokaal natuurdoel? Of wilt u om een andere reden een grote schenking doen voor een specifiek natuurdoel? Dat kan via een Fonds op Naam. Samen met u bekijkt onze afdeling Terreinbeheer hoe we invulling kunnen geven aan uw wens bij te dragen aan bepaald onderdeel van de Gooise natuur. Denk bijvoorbeeld aan het versterken van de biodiversiteit in bosgebieden met veel monocultuur. Of de aankoop van een specifiek natuurgebied. Er is veel mogelijk!