Projecten
GNR > Actueel > Projecten > Project Plan Huydecopersweg

Project Plan Huydecopersweg

Project Plan Huydecopersweg


Met dit plan wordt natuurontwikkeling en waterberging (piekberging bij extreme neerslag) gerealiseerd op de plaats van de voormalige afrit van de A27. In het ontwerp worden op de plek van de voormalige afrit van de A27 meerdere compartimenten voor waterberging gerealiseerd tussen de lanen van het oude tracé van het verlengde Tienhovens kanaal. En er wordt ruimte gecreëerd voor de ontwikkeling van droge bossen en natte heide met poelen.

De uitvoering van de inrichting staat gepland in 2021-2022. Het Goois Natuurreservaat neemt het gebied in 2021 van Rijkswaterstaat over.

Er rekening gehouden met recreatie door middel van fiets-, wandel- en ruiterpaden. De wandelpaden sluiten aan op het bestaande wandelnetwerk en doorkruisen het waterbergingsgebied via dwarslaantjes. In het gebied tussen de waterberging en de A27 slingert een nieuw wandelpad langs heide, langs vennen en door bossen. Dit pad wordt zodanig aangelegd dat bomenkap tot een minimum wordt beperkt.

Samenwerking

De betrokken partijen die het projectplan hebben ontwikkeld zijn: RWS (uitvoerder), het Goois Natuurreservaat, de gemeente Hilversum, AGV/Waternet, Vitens en PNH-B&U. Samen met de omgeving is een communicatie- en participatieproces doorlopen en is het project verder voorbereid. Het vergunningentraject is doorlopen en de bestemmingsplanwijziging is voorbereid. 

Wat gebeurt er nu?

Er zijn bomen geplant op een deel van de oude op- en afrit van de A27 in Hilversum. Het gebied wordt natuurgebied met paden. Er komt een bergingslocatie waar het regenwater wordt opgevangen bij zware buien.

Op de plaatsen waar bos wordt geplant is heideplagsel uit natuurgebieden van het Goois Natuurreservaat vermengd met de zeer schrale zandgrond die onder het asfalt tevoorschijn is gekomen. De organische stof in heideplagsel helpt om vocht vast te houden en zorgt voor voedingsstoffen die de jonge boompjes nodig hebben om aan te slaan. Het idee om heideplagsel te gebruiken komt uit een van de bewonersavonden over het plan.

Om te voorkomen dat de kleine boompjes in worden opgegeten door dieren worden boombeschermers gebruikt. Deze zijn biologisch afbreekbaar en vallen na een paar jaar uit elkaar. Tegen die tijd zijn de boompjes zo groot dat het niet erg meer is als er een konijn of ree aan knabbelt.

 

 

 

 

Gerelateerde berichten