GNR en integriteit

GNR > Over ons > GNR en integriteit
Over ons

Integriteit

GNR beschouwt integer handelen als vertrekpunt voor de organisatie en alle daarbij betrokken partijen. We hebben een Integriteitsbeleid GNR opgesteld, onze bestuursleden handelen in lijn met de Code Goed Bestuur en onze werknemers volgen de Gedragscode Integriteit GNR. En we verwachten integer gedrag van onze zakenpartners, zie daarvoor onze inkoopvoorwaarden. In ons jaarverslag nemen wij sinds 2020 steeds een paragraaf over integriteit op en we geven aandacht aan integriteitsvraagstukken.

Vragen of klachten over integriteit

Je mag van ons verwachten dat GNR integer handelt en daarom vinden wij het belangrijk dat je misstanden, ongewenst gedrag of andere integriteitskwesties bij ons veilig kunt bespreken of melden. We vragen je om bij voorkeur eerst contact op te nemen met je GNR contactpersoon (of leidinggevende, als je voor of bij ons werkt) om te kijken of we zaken snel kunnen oplossen. Praat je liever vertrouwelijk met onze externe vertrouwenspersoon, dan kan dat natuurlijk ook. In vertrouwen kun je dan bespreken welke vervolgstappen je het beste kan zetten.
Contactgegevens Intern GNR meldpunt:
Klachten over misstanden, ongewenst gedrag of  integriteitsschendingen kun je intern melden bij internmeldpunt@gnr.nl. Bellen kan ook: tel. nr. 035-6214598, vraag dan naar de Teamleider Beleid, Organisatie en Externe Betrekkingen. We registreren je melding en handelen deze vertrouwelijk af, indien mogelijk binnen 4 weken.
Contactgegevens Vertrouwenspersoon en Extern GNR meldpunt:
Je kunt een melding ook doorgeven aan de (externe) vertrouwenspersoon van GNR. In dat geval neemt de vertrouwenspersoon contact met je op om de vervolgstappen te bepreken. Je kunt dit doen via het emailadres vertrouwenspersoon@arbounie.nl; geef daarbij aan dat het om het Goois Natuurreservaat gaat. Of bel met 088 2726150 (Arbo Unie) en vraag naar de vertrouwenspersoon van het Goois Natuurreservaat.