Waar we voor staan

GNR > Over ons > Waar we voor staan
Over ons

Algemene doelstelling van de organisatie

Stichting Goois Natuurreservaat is in 1932 opgericht met als doel ‘De instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van de aldaar gelegen terreinen, ten einde deze ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden, en aan het publiek, door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon te verzekeren.’

Deze formulering is opgenomen in de statuten, en vormt de basis voor het denken en handelen van de Stichting.

Waar we voor staan

Stichting Goois Natuurreservaat (GNR) zet zich al sinds 1932 in voor behoud van de natuur in het Gooi. We beheren ruim 2.900 hectare natuur; een natuurreservaat dat zich uitstrekt van het Gooimeer tot de Utrechtse Heuvelrug. Het omvat 65 gebieden die met elkaar verbonden zijn door natuurverbindingen. Daarmee is het GNR de belangrijkste natuurbeschermer in het Gooi.

Bij de oprichting kreeg het GNR de eigendommen van de erfgooiers in beheer, die de eeuwen daarvoor de gronden in het Gooi beheerden. Met het doel de natuur in het Gooi voor altijd als reservaat te behouden, te beschermen en open te stellen. Naast beschermer is het GNR-gastheer voor de vele bezoekers die van de natuur komen genieten: iedereen is welkom.

Natuur en erfgoed

Waar je ook bent in het Gooi, de natuur is altijd dichtbij. Elke inwoner van Bussum, Naarden, Muiderberg, Laren, Blaricum, Huizen of Hilversum is binnen tien minuten in één van onze natuurgebieden. Van oudsher is er een grote betrokkenheid vanuit de omgeving en de Gooise gemeenten nemen al sinds de oprichting deel aan de stichting. Onze passie voor de natuur en ons gastheerschap verbinden ons met de samenleving. Samen koesteren we ons groene thuis.

Het GNR is trots op haar rijke verleden en cultuurhistorie, waarvan de sporen nog volop terug te vinden zijn in onze gebieden. Zo liggen er grafheuvels, urnenvelden, groeves, doodwegen, leemkuilen, landgoederen, engen en raatakkers. We doen er alles aan om dit verleden te beschermen, zichtbaar te maken voor bezoekers en te bewaren voor de generaties na ons.

Verbinden

Waar in de drukke randstad vind je nog natuurgebieden waar je zo eindeloos ver kunt kijken? Als bezoeker waan je je in een uitgestrekt en ongerept landschap terwijl de bebouwing vlakbij is. We noemen deze unieke natuurbeleving het ‘illusielandschap’.

In het door wegen en spoorlijnen doorsneden Gooi raakten in het verleden verschillende natuurgebieden geïsoleerd. Het GNR zorgt voor natuurverbindingen waardoor dieren zich weer kunnen verplaatsen tussen de natuurgebieden in het Gooi, de Vechtstreek en de Utrechtse Heuvelrug. Nergens anders in Nederland vind je zoveel natuurverbindingen: vele kleinere faunatunnels onder wegen en spoorlijnen, vijf natuurbruggen en een grote faunatunnel onder de A27. De natuurbrug Zanderij Crailoo is met 800 meter lengte zelfs het grootste ecoduct van Europa.

Versterken

Het Gooi staat bekend om zijn bijzondere natuur en gevarieerde landschap. In de bossen en op de heidevelden, landgoederen en historische akkers vind je een rijke flora en fauna. Er leven dieren als reeën, dassen en vlinders, maar ook vele vogelsoorten en zeldzame planten.

Het GNR zet zich in om de natuur ook in de toekomst te behouden, ondanks de vele invloeden van buitenaf, de recreatiedruk en het veranderende klimaat. Het versterken van de natuur en de biodiversiteit is daarbij van essentieel belang. Dit doen we bijvoorbeeld door de heide te laten begrazen en het natuurlijker maken van bossen.

Vergroten

Al meer dan negentig jaar behouden en beschermen we de natuur. Waar mogelijk breiden we deze bovendien uit door nieuwe gebieden aan te kopen. Van ruim 1.500 hectare natuur in 1932 naar ruim 2.900 hectare nu. Zo behouden we, ook voor toekomstige generaties, een geschikte leefomgeving voor vele dieren en planten. Deze gebieden blijven voor altijd beschermde natuur. Als grondbezitter heeft het GNR daarnaast de slagkracht om bij lokale en regionale ontwikkelingen het belang van de natuur en landschap te bewaken. Waar nodig vertegenwoordigen wij de stem van de natuur en komen we op voor haar belangen.

Koester ons groene thuis

Een kwart miljoen mensen die rondom het Goois Natuurreservaat wonen hebben prachtige natuur om de hoek. Samen met 350 vrijwilligers, vele partners en donateurs zetten we ons in voor die natuur. Voor nu én voor later. Het Goois Natuurreservaat is het groene thuis waar je geniet, beweegt en ontmoet.

Jaarverslagen en rekeningen zijn openbaar en te vinden bij Publicaties.