Excursies en lezingen

GNR > Actief > Excursies en lezingen

Elke maand kun je deelnemen aan drie interessante vaste excursies: naar de natuurverbindingen bij Anna’s Hoeve, naar het Laarder Wasmeer of naar het nieuwe gebied rondom Plan Huydecopersweg. Ook worden fietsexcursies aangeboden door onze gebieden. Voor een actueel overzicht van onze excursies en aanmelden: bekijk onze agenda. Ook kun je lezingen laten verzorgen door het Goois Natuurreservaat.

Excursies en lezingen

Excursie Natuurverbindingen

Iedere eerste zondag of vrijdag van de maand kun je mee met een gids naar het gebied langs de natuurverbindingen bij Anna’s Hoeve. Deze zijn onderdeel van de Groene Schakel. Dankzij de Groene Schakel is de natuur van het Goois Natuurreservaat verbonden met de Utrechtse Heuvelrug. De IVN-natuurgids laat je verschillende natuurverbindingen zien en vertelt je meer over de natuur en historie in dit gebied.

Excursie Laarder Wasmeer

Ieder derde zondag van de maand organiseren we excursies naar het Laarder Wasmeer. Het Laarder Wasmeer is het laagst gelegen gebied binnen het Gooi. Daardoor stroomde jarenlang afvalwater van Hilversum naar deze plassen. Halverwege de jaren 2000 is het gebied ingrijpend gesaneerd en heringericht. De toevoer van stadswater is gestopt. Het gebied wordt begraasd en ontwikkelt zich tot een open landschap met stuifzand, enkele vennen en vochtige valleien. Rondom het Laarder Wasmeer is een wandelroute ‘Rondje Laarder Wasmeer’ aangelegd. Het gebied zelf is alleen toegankelijk onder begeleiding.

Lezingen

Het is mogelijk om op aanvraag een lezing of excursie te laten verzorgen door het Goois Natuurreservaat. De kosten hiervoor bedragen minimaal €85 (voor not-for-profitorganisaties). Voor commerciële organisaties gelden andere tarieven. Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat.

Excursie Plan Huydecopersweg

Ieder tweede zondag/vrijdag van de maand organiseren we excursies naar het nieuwe natuurgebied bij Huydecopersweg. Door de vernieuwde aansluiting van de snelweg A27 op Hilversum is een waardevol stuk grond beschikbaar gekomen waar ingezet wordt op natuurontwikkeling, waterberging en recreatiemogelijkheden. Dit is het Plan Huydecopersweg. Een IVN-natuurgids leidt je tijdens deze excursie rond in het nieuw in te richten gebied en vertelt meer over het plan en hoe dit de historie van het gebied weer zichtbaar maakt.