Excursie Plan Huydecopersweg

Ieder tweede zondag/vrijdag van de maand organiseren we excursies naar het nieuwe natuurgebied bij Huydecopersweg. Door de vernieuwde aansluiting van de snelweg A27 op Hilversum is een waardevol stuk grond beschikbaar gekomen waar ingezet wordt op natuurontwikkeling, waterberging en recreatiemogelijkheden. Dit is het Plan Huydecopersweg. Een IVN-natuurgids leidt je tijdens deze excursie rond in het nieuw in te richten gebied en vertelt meer over het plan en hoe dit de historie van het gebied weer zichtbaar maakt.