GNR_210325_Logo_90jaar_schuin

Met de hond

GNR > Doelgroep > Met de hond

Eenmalige gift

Het is mogelijk om de gebieden van het Goois Natuurreservaat te bezoeken met je hond. Wel moeten honden in bepaalde gebieden of op bepaalde momenten worden aangelijnd. Dit is van groot belang om de kwetsbare Gooise natuur en vele dieren die er leven niet te verstoren.

Waar moet mijn hond aan de lijn?

Honden moeten vooral worden aangelijnd om de rust in de natuurgebieden te waarborgen. Voor de vele dieren, vogels en insecten die soms niet direct zichtbaar zijn voor bezoekers, maar wel makkelijk verstoord kunnen raken. Ook onze schapen en runderen, én bezoekers stellen hun rust op prijs. Loslopende honden zijn alleen in de speciaal daarvoor aangewezen zones toegestaan, en alleen toegestaan wanneer de hond onder appel staat.

Bij elk natuurgebied staat duidelijk aangegeven of honden toegestaan zijn en zo ja, of zij moeten worden aangelijnd. In het broedseizoen, dat loopt van 15 maart tot 15 juli, moeten honden buiten de losloopgebieden altijd worden aangelijnd. Op sommige plekken zijn honden in die periode zelfs niet toegestaan.

Onze boswachters houden toezicht op de naleving van de hondenaanlijnregeling en zijn bevoegd om bij overtredingen proces-verbaal op te maken.

Vanaf 15 juli 2021 mogen er maximaal drie honden per begeleider mee de natuur in. Dit geldt voor alle natuurgebieden waar honden, aangelijnd of los, zijn toegestaan. Deze regel geldt ook voor hondenuitlaatservices.

Het Goois Natuurreservaat in kaart