Gebiedenlijst

GNR > Over ons > Gebiedenlijst
Over ons
Zoeken in gebieden
A t/m Z
 • All
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • R
 • S
 • T
 • V
 • W
 • Z
1 - 12 van totaal 55 gebieden

Anna’s Hoeve

Locatie: Hilversum en Laren
Grootte: 46 hectare

Activiteiten: honden, wandelen
Landschappen: heide, bos, water

Natuur- en recreatiegebied ontworpen door architect Dudok. Aangelegd in de jaren dertig van de vorige eeuw met als letterlijk hoogtepunt een uitzichtheuvel. Met prachtige vijverpartijen onder fotogenieke houten bruggen. Anna’s Hoeve heeft grote veranderingen ondergaan door de aanleg van een busbaan, een natuurbrug en afschermende grondwallen. Ook is de Weg over Anna’s Hoeve verplaatst.

Het hele jaar mogen honden hier loslopen (mits onder appel), met uitzondering van de rustgebieden: deze zijn niet toegankelijk voor publiek. En ten oosten van de Berg van Anna’s Hoeve is er een begrazingsgebied, daar moet de hond aan de lijn.

Bikbergen

Locatie: Huizen
Grootte: 55 hectare

Activiteiten: fietsen, honden, paardrijden, wandelen
Landschappen: bos, akkers en landgoederen

Samen met Crailo en IJzeren Veld is Bikbergen één van de grotere aaneengesloten Gooise bossen. Kenmerkend zijn de oude akkers en het idyllische holleweggetje op de overgang van Bikbergen naar Crailo. Het bos zelf is vrij jong, omdat tijdens de Tweede Wereldoorlog veel oude bomen in haarden van de bevolking verdwenen. Alleen de oude beukenlanen dateren nog van begin 1800. De vele holten in deze hoogbejaarde beuken bieden woonruimte aan vleermuizen, spechten, holenduiven, kauwen en bosuilen. In de herfst is er een bonte pracht aan paddenstoelen. In de opengemaakte zone tussen de Vliegheide en de Tafelbergheide ligt een grafheuvel van ca. 4000 jaar oud.

Honden moeten aangelijnd tijdens het broedseizoen (15 maart – 15 juli), de rest van het jaar mogen honden hier loslopen (mits onder appel).

Blaricummerheide

Locatie: Blaricum
Grootte: 59 hectare

Activiteiten: fietsen, honden, paardrijden, wandelen
Landschappen: heide, bomen en houtwallen

Dit gebied bestaat uit een open heidelandschap met in het midden een zandafgraving waarvan de randen zijn begroeid met dennenbos. Dieren die zich hier thuis voelen zijn de levendbarende hagedis, vos, konijn en diverse vogelsoorten en insecten, zoals de graafbij en de mestkever. Het gebied is bekend vanwege de schaapskooi; de thuisbasis van een van de kuddes Drentse heideschapen, die zorgen dat het heidelandschap open blijft en niet vergrast. Elke zondagmiddag van 14:00-16:00 uur zijn hier natuurgidsen van het IVN aanwezig, die graag meer vertellen over de Gooise natuur. Voor de allerkleinste kinderen ligt hier het startpunt van het kleuterpad ‘Lammetje ontdekt de Gooise heide’. Het bijbehorende doe-pakketje is in onze webshop te koop.

Honden zijn aangelijnd toegestaan.

Bosje van Six

Locatie: Blaricum
Grootte: 6 hectare

Activiteiten: honden, wandelen, paardrijden
Landschappen: bos, water

Dit loofbos, ooit eigendom van Jonkheer Six (1872-1936), is gelegen in de overgangszone tussen het Gooi en de open Eempolder. Het dient als rustgebied voor vogels en zoogdieren. De poel in het bos is belangrijk voor kikkers en salamanders.

Honden zijn aangelijnd toegestaan.

Bussummerheide

Locatie: Bussum en Hilversum
Grootte: 160 hectare

Activiteiten: honden, wandelen, fietsen, paardrijden
Landschappen: heide

De Bussummerheide is samen met de aangrenzende Westerheide het grootste heideveld van het Gooi. Het is eén van de zeldzame plekken waar je een paar kilometer ver kunt kijken. Dit is het domein van de veldleeuwerik, de boompieper en de roodborsttapuit. Ook de vos is hier met een beetje geluk te zien.

De grafheuvels, de vele kleine bosjes en de eeuwenoude zandwegen geven het gebied extra karakter. Er zijn archeologische vondsten bekend uit de steentijd en er zijn restanten gevonden van een 12e eeuwse nederzetting. Ook zijn er nog grondwerken zichtbaar (wallen en greppels) die deel uitmaken van de Voorstelling van Naarden daterend van begin 20e eeuw. Tijdens de Olympische Spelen van 1928 heeft er een paardenrenbaan gelegen. De contouren zijn hier en daar nog zichtbaar. De tijdens de laatste ijstijd gevormde dekzandrug Lange Heul ligt als een opvallende verschijning op de Bussummerheide.

Via Natuurbrug Zanderij Crailoo (over Sportpark Crailoo, de spoorbaan en de Naarderweg te Hilversum) is deze heide verbonden met De Snip en het Spanderswoud/Kamphoeve.

Honden zijn aangelijnd toegestaan binnen de rasters. In de randzones mogen honden loslopen.

Bussums Bloei

Locatie: Gooise Meren
Grootte: 4 hectare

Activiteiten: honden, wandelen
Landschappen: bos

Klein bosgebied dat de Nieuwe ’s-Gravelandseweg omzoomt. Samen met de Franse Kampheide en Zanderij Cruysbergen vormt Bussums Bloei de ecologische verbindingszone tussen de Franse Kampheide en Cruysbergen. In de Nieuwe ’s-Gravelandseweg zijn drie tunnels aangebracht om amfibieën een veilige passage te bieden.

Het hele jaar mogen honden hier loslopen (mits onder appel).

Crailo

Locatie: Huizen
Grootte: 59 hectare

Activiteiten: wandelen, fietsen, paardrijden, honden
Landschappen: bos, akkers

Crailo betekent ‘Kraaienbos’. Het is oorspronkelijk aangelegd als landgoedbos, waar de imposante beukenlanen, kronkelende paden en akkers nog aan herinneren. Crailo heeft vele doorkijkjes en heeft als hoogtepunt de Trapjesberg waar je met sneeuw vanaf kunt sleeën!

Het gebied is een voormalig landgoed. In 1939 werd door het Goois Natuurresrvaat 56 ha aangekocht voor de (in die tijd) formidabele som van 218.000 gulden. Dit bedrag was zo hoog omdat het gebied in handen was van speculanten die van plan waren om er een villawijk aan te leggen.

Er liggen behoorlijke grote akkers in dit gebied. Deze liggen op historische akkerlocaties binnen de oorspronkelijke landgoedstructuur.

Dwars door het terrein loopt de zandweg ‘Museumlaan’, deze herinnert aan een museum dat er ooit heeft gestaan. Een andere herinnering aan het landgoed wordt levend gehouden door de villa Oud-Crailo.

Een vrij zeldzame grassoort die hier is waargenomen, is slofhak.

In een deel van het gebied moeten honden worden aangelijnd tijdens het broedseizoen (15 maart – 15 juli), de rest van het jaar mogen honden hier loslopen (mits onder appel).

Dassenveld

Locatie: Hilversum
Grootte: 13 hectare

Activiteiten: niet toegankelijk voor publiek
Landschappen: grasland, akkers

Een akker- en graslandgebied met houtwallen en een poel. Een erg belangrijk leefgebied voor de das. In het zuidelijk deel komen ze vooral voor; er komen verschillende dassentunnels op uit, waar ook andere dieren dankbaar van profiteren.

Niet toegankelijk voor publiek.

De Beek

Locatie: Gooise Meren
Grootte: 12,5 hectare

Activiteiten: honden, wandelen, fietsen
Landschappen: bos, grasland, water, akkers, poelen

Landgoed De Beek ligt aan de rand van Bussum. Het is ontworpen in de zogeheten ‘landschapsstijl’ door tuinarchitect Zocher en heeft een sterk reliëf. Dat komt omdat er zeer diep moest worden gegraven om de waterpartijen permanent van grondwater te voorzien.

Grote partijen rododendrons en lanen met imposante beuken geven het landgoed een monumentaal karakter. Het weiland van De Beek wordt begraasd door schapen en is voorzien van amfibieënpoelen voor kikkers, padden en salamanders.

De akkers op de Beek liggen op een historische akkerlocatie binnen de oorspronkelijke landgoedstructuur.

In het gebied zijn verschillende vleermuissoorten waargenomen: de watervleermuis, de ruige dwergvleermuis, de laatvlieger en de gewone grootoorvleermuis.

Honden moeten aangelijnd tijdens het broedseizoen (15 maart – 15 juli), de rest van het jaar mogen honden hier loslopen (mits onder appel).

De Lieberg

Locatie: Eemnes
Grootte: 7 hectare

Activiteiten: wandelen, honden
Landschappen: bos, kruidenrijk grasland, poel

Dit gebied ligt op de grens van bos en polder. Er zijn bossen, een grote amfibieënpoel, speelweides en een openluchttheater. De poel herbergt een bijzondere en omvangrijke populatie libellen.

Honden zijn aangelijnd toegestaan.

De Postiljon

Locatie: Laren
Grootte: 37 hectare

Activiteiten: wandelen, fietsen, honden, paardrijden
Landschappen: bos, stuifzand, heide

Landschappelijk hoogtepunt van de Postiljon zijn de ‘Witte Bergen’. Anderhalve eeuw geleden liepen deze stuifzanden helemaal door tot aan het Laarder Wasmeer. Maar in de loop der jaren groeiden ze dicht met heide en later bos. Landinwaarts gelegen stuifduinen zijn in heel West-Europa zeldzaam geworden. Midden in het bosgedeelte ligt een mooi heideveldje dat door vrijwilligers wordt onderhouden.

Honden mogen hier loslopen (mits onder appel).

De Snip

Locatie: Hilversum
Grootte: 14,5 hectare

Activiteiten: honden, wandelen, fietsen, paardrijden
Landschappen: heide

Dit is het laatst overgebleven stukje heide aan de westzijde van de Zanderij Crailoo. Het was grotendeels verbost. In 2003 is het, mede dankzij de inzet van vrijwilligers, open gemaakt zodat er weer heide kan groeien. Nu fungeert dit gebied als ‘stepping stone’ voor zon- en warmteminnende dieren die Natuurbrug Zanderij Crailoo oversteken. Deze natuurbrug (het grootste ecoduct ter wereld!) werd in 2006 geopend en verbindt De Snip met de Bussummerheide.

Dieren die zijn waargenomen op De Snip: de rosse vleermuis, de gewone dwergvleermuis, de ringslang en het ree.

Honden zijn aangelijnd toegestaan.