Dassenveld

GNR > Dassenveld

Locatie: Hilversum
Grootte: 13 hectare

Activiteiten: niet toegankelijk voor publiek
Landschappen: grasland, akkers

Een akker- en graslandgebied met houtwallen en een poel. Een erg belangrijk leefgebied voor de das. In het zuidelijk deel komen ze vooral voor; er komen verschillende dassentunnels op uit, waar ook andere dieren dankbaar van profiteren.

Niet toegankelijk voor publiek.

Andere gebieden