Crailo

GNR > Crailo

Locatie: Huizen
Grootte: 59 hectare

Activiteiten: wandelen, fietsen, paardrijden
Landschappen: bos

Crailo betekent ‘Kraaienbos’. Aangelegd als landgoedbos waar de imposante beukenlanen, kronkelende paden en akkers aan herinneren, met vele doorkijkjes en als hoogtepunt de Trapjesberg waar je met sneeuw vanaf kunt sleeën! Het gebied is een voormalig landgoed waarvan in 1939 56 ha werd aangekocht voor de in die tijd formidabele som van 218.000 gulden. Dit bedrag was zo hoog omdat het gebied in handen was van speculanten die er een villawijk wilden aanleggen. Er liggen behoorlijke stukken bouwland in dit verder overwegend met bos beplante gebied. De dwars door het terrein lopende zandweg Museumlaan herinnert aan een museum dat er ooit heeft gestaan. Een andere herinnering aan het landgoed wordt levend gehouden door de villa Oud-Crailo.

Honden moeten aan de lijn in het broedseizoen (15 maart – 15 juli).

Andere gebieden