Crailo

GNR > Crailo

Locatie: Huizen
Grootte: 59 hectare

Activiteiten: wandelen, fietsen, paardrijden, honden
Landschappen: bos, akkers

Crailo betekent ‘Kraaienbos’. Het is oorspronkelijk aangelegd als landgoedbos, waar de imposante beukenlanen, kronkelende paden en akkers nog aan herinneren. Crailo heeft vele doorkijkjes en heeft als hoogtepunt de Trapjesberg waar je met sneeuw vanaf kunt sleeën!

Het gebied is een voormalig landgoed. In 1939 werd door het Goois Natuurresrvaat 56 ha aangekocht voor de (in die tijd) formidabele som van 218.000 gulden. Dit bedrag was zo hoog omdat het gebied in handen was van speculanten die van plan waren om er een villawijk aan te leggen.

Er liggen behoorlijke grote akkers in dit gebied. Deze liggen op historische akkerlocaties binnen de oorspronkelijke landgoedstructuur.

Dwars door het terrein loopt de zandweg ‘Museumlaan’, deze herinnert aan een museum dat er ooit heeft gestaan. Een andere herinnering aan het landgoed wordt levend gehouden door de villa Oud-Crailo.

Een vrij zeldzame grassoort die hier is waargenomen, is slofhak.

In een deel van het gebied moeten honden worden aangelijnd tijdens het broedseizoen (15 maart – 15 juli), de rest van het jaar mogen honden hier loslopen (mits onder appel).

Andere gebieden