Ericaterrein

GNR > Ericaterrein

Locatie: Huizen
Grootte: 19 hectare

Activiteiten: honden, fietsen, wandelen
Landschappen: bos, poel

Bosgebied met voornamelijk loofbos aan de westzijde van het dorp Huizen. Belangrijk leefgebied voor bosdieren, kikkers, padden, ringslangen en kleine watersalamanders. In het voorjaar steken deze de Naarderstraat over om de tuinvijvers te bereiken waarin ze zich voortplanten. Daarom zijn hier enkele faunagoten aangelegd. Ook in het Ericaterrein zelf is een ‘paddenpoel’ aanwezig.

Er zijn restanten van wallen en loopgraven die samenhangen met de mobilisatie tijdens WOI.

Bijzondere plantensoorten die hier voorkomen zijn: brem, struikheide, grasklokje, heidespurrie en klein tasjeskruid.

Het gebied wordt enkele maanden per jaar begraasd. Op het moment dat er grazers (schapen of koeien) aanwezig zijn, moeten honden worden aangelijnd, de rest van het jaar mogen honden hier loslopen (mits onder appel).

Andere gebieden