Ericaterrein

GNR > Ericaterrein

Locatie: Huizen
Grootte: 19 hectare

Activiteiten: wandelen, paardrijden
Landschappen: bos

Bosgebied met voornamelijk loofbos aan de westzijde van het dorp Huizen. Belangrijk leefgebied voor bosdieren, kikkers, padden, ringslangen en kleine watersalamanders. In het voorjaar steken deze de Naarderstraat over om de tuinvijvers te bereiken waarin ze zich voortplanten. Daarom zijn hier enkele faunagoten aangelegd. Ook in het Ericaterrein zelf is een ‘paddenpoel’ aanwezig. Er zijn restanten van wallen en loopgraven die samenhangen met de mobilisatie tijdens WOI. Het gebied wordt enkele maanden per jaar begraasd.

Als het gebied wordt begraasd, moeten honden zijn aangelijnd.

Andere gebieden