Standpunten
GNR > Over ons > Standpunten > Goois Natuurreservaat heeft zorgen over tunnel onder de hei

Goois Natuurreservaat heeft zorgen over tunnel onder de hei

Goois Natuurreservaat heeft zorgen over tunnel onder de hei


De gemeente Hilversum wil de bereikbaarheid van het Mediapark vergroten en tegelijkertijd de natuur behouden. Als onderdeel van de mobiliteitsvisie 2040 stelt het college van burgemeester en wethouders voor om een tunnel aan te leggen onder de Westerheide.

Zorgen

Goois Natuurreservaat vindt het positief dat het college aangeeft dat ze zich goed bewust is van de waarde van de natuur en dat ze deze wil behouden. We zijn blij met de uitspraak dat de plannen niet ten koste zullen gaan van natuur, maar we hebben ook de nodige zorgen. Zelfs als de tunnel ondergronds geboord zou kunnen worden, zijn effecten op de bodem, het bodemarchief en grondwaterstromen te verwachten. Ook zal er ruimte nodig zijn voor een op- en afrit van de tunnel en aansluitingen op bestaande wegen, ventilatieschachten en veiligheidsvoorzieningen. Ruimte die in het stedelijk gebied vrijwel niet beschikbaar is. Daarnaast is het waarschijnlijk dat de aanlegfase de nodige effecten zal hebben op natuur, landschap en milieuomstandigheden. De vraag is daarom of het wel mogelijk is om een tunnel te maken zonder dat dit ten koste gaat van natuur- en landschapswaarden.

Consequenties voor natuur

We gaan er vanuit, dat als er besloten wordt om de mogelijkheden van een tunnel verder te onderzoeken, dit onderzoek alle consequenties voor natuur, omgeving en milieu goed in beeld brengt. Hierover dient duidelijkheid te bestaan voordat een besluit over de realisatie van de tunnel wordt genomen.

Verzet

Als er plannen worden gemaakt voor een tunnel of een ander afgeleid plan voor betere bereikbaarheid dat nadelige effecten heeft op natuur en landschap, zal het Goois Natuurreservaat zich hiertegen verzetten. Zo zijn we er beducht op dat een plan voor een weg over de hei weer naar voren zal komen. Samen met de inwoners van het Gooi zullen we hier scherp op letten. Dit hebben we in het verleden gedaan en dit zullen we blijven doen zolang het nodig is. De statuten van de stichting zijn sinds 1932 duidelijk over het belangrijkste doel van het Goois Natuurreservaat:

Instandhouding van het natuurschoon door de verkrijging van de aldaar gelegen terreinen, ten einde deze ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden.

Het Goois Natuurreservaat heeft haar zorgen kenbaar gemaakt in een bericht dat in april 2021 is verzonden aan de leden van de gemeenteraad van Hilversum, zodat deze kunnen worden betrokken bij besluitvorming.

Gerelateerde berichten