Projecten
GNR > Actueel > Projecten > Natuurverbinding Laarderhoogt

Natuurverbinding Laarderhoogt

Natuurverbinding Laarderhoogt

Projectdoel: Verbeteren natuurverbinding over natuurbrug Laarderhoogt
Uitvoeringstermijn: 2024 – 2039 

In 2015 is de natuurbrug Laarderhoogt geopend, een verbinding over rijksweg A1 tussen de Bussummer- en Westerheide en de Blaricummer- en Tafelbergheide. Voor deze natuurverbinding zijn verbeteringen in de inrichting nodig. Net als bij het project Hoorneboeg – Hilversums Wasmeer kiezen wij ook hier voor de mozaïekbenadering: een afwisseling van verschillende natuurtypen, zoals gesloten bos, open bos, lanen, heide, graslanden, poelen, et cetera. Door deze afwisselingen ontstaat er een grotere variatie, waardoor de biodiversiteit van het gebied verhoogd wordt.

Nieuw plan van aanpak

Oorspronkelijk was de planning om het project Laarderhoogt te starten na afronding van het project Hoorneboeg – Hilversums Wasmeer. Omdat beide projecten nu gefaseerd worden uitgevoerd over een langere periode, is besloten om ze tegelijkertijd in uitvoering te nemen.

Momenteel stellen wij in samenwerking met Wageningen University en Research (WUR) een nieuw plan van aanpak en een bijbehorend monitoringsplan op. Ook bij dit project is de subsidiegever de provincie Noord-Holland positief over de voorgestelde aanpak. De eerste maatregelen verwachten wij in de loop van 2025 te kunnen uitvoeren. Ook hier zullen we gaan starten met een monitoringsjaar. 

Gerelateerde berichten