Projecten
GNR > Actueel > Projecten > Natuurherstel Programma Natuur (eerste fase)

Natuurherstel Programma Natuur (eerste fase)

Natuurherstel Programma Natuur (eerste fase)

Poel in het Raabos bij Hilversum.

Projectdoel: Tegengaan effecten stikstofdepositie, versterking natuur
Uitvoeringstermijn: 2022 – 2025 

Met het Programma Natuur willen Rijk en provincies de natuur versterken en verbeteren door effecten van stikstof in de natuur tegen te gaan en de natuur in de natuurgebieden een positieve impuls te geven. Goois Natuurreservaat voert binnen dit programma drie maatregelen uit: het herstel van de mineralenbalans in de bodem voor heide, herstel van de mineralenbalans in de bodem voor bos, en de meerjarige bestrijding van de invasieve exoot Japanse duizendknoop.  

Als eerste stap hebben wij de gebieden voor het herstel van de mineralenbalans bodems geselecteerd. Afgelopen winter zijn bodemmonsters, bodemleven en vegetatie-opnames uit deze heidegebieden genomen. In de zomer worden nog bladmonsters genomen van bomen in de geselecteerde gebieden De resultaten hiervan worden momenteel geanalyseerd om de bodem en vegetatie situatie te bepalen en te bekijken of, en zo ja, welke maatregelen voor herstel genomen kunnen worden. Toepassing van steenmeel is hierbij een eventuele optie. In de zomer verwachten wij het adviesrapport hierover.

Bestrijding van Japanse duizendknoop

Daarnaast hebben wij opdracht gegeven voor de bestrijding van Japanse duizendknoop op 10 locaties langs de Naarderweg in Hilversum en de aanpak van nog eens 10 locaties in het Raabos, eveneens in Hilversum. De eerste aanpak langs de Naarderweg is reeds uitgevoerd. Momenteel wordt het eerste seizoensnazorg uitgevoerd. De eerste aanpak is gestart in het Raabos, waarbij eveneens een methode met tijdelijk afdekken wordt toegepast. Hierna start volgend jaar de nazorgbestrijding. 

Voor de tweede fase van het programma Natuur kunnen wij mogelijk binnenkort een aanvraag bij de provincie indienen.  

Gerelateerde berichten