Projecten
GNR > Actueel > Projecten > Kinderspeelplekken in de natuur: speelbos Sijsjesberg

Kinderspeelplekken in de natuur: speelbos Sijsjesberg

Kinderspeelplekken in de natuur: speelbos Sijsjesberg

Speelbos ‘t Laer.

Projectdoel: Realiseren tweede speelbos in het Goois Natuurreservaat
Uitvoeringstermijn: Project voorlopig opgeschort 

Het Goois Natuurreservaat wil graag kinderen meer betrekken bij de natuur. Een speelbos is een goede manier om natuurbeleving te stimuleren en kinderen in contact te brengen met de natuur. Na het succes van speelbos ’t Laer willen wij daarom een tweede speelbos in het noordelijk deel van ons gebied realiseren.  

Bezwaar

De gemeente Huizen is positief over dit idee en heeft eind 2021 aan het Goois Natuurreservaat een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van het speelbos op de locatie Sijsjesberg. Enkele omwonenden hebben bezwaar aangetekend tegen deze vergunning. De  Rechtbank Midden-Nederland heeft de vergunning in juli 2023 vernietigd. De rechtbank oordeelt in de uitspraak dat het college een nieuw besluit moet nemen, waarbij nader wordt ingegaan op de onderdelen locatiekeuze, geluid en parkeren.  

Locatiestudie

De raad van de gemeente Huizen blijft van mening dat een speelbos op deze locatie wenselijk is. Na overleg met het Goois Natuurreservaat heeft de gemeente een juridische toets laten uitvoeren om na te gaan of een nieuw besluit op de vergunningaanvraag kans van slagen heeft. Het antwoord hierop was positief, op basis daarvan is door de gemeente een extern bureau aangezocht om de door de rechtbank aangegeven onderdelen beter te onderbouwen. Dit bureau heeft de locatiestudie inmiddels afgerond, daaruit blijkt nogmaals dat de locatie Sijsjesberg binnen de gemeente Huizen de meest geschikte locatie is voor een speelbos. 

Gerelateerde berichten