Standpunten
GNR > Over ons > Standpunten > Natuurverbinding De Groene Schakel (2019 – 2023)

Natuurverbinding De Groene Schakel (2019 – 2023)

Natuurverbinding De Groene Schakel (2019 – 2023)

 

In het Goois Natuurreservaat liggen vier natuurbruggen en een faunatunnel. Al deze verbindingen zijn belangrijke schakels tussen natuurgebieden die dieren meer overlevingskansen geven. De natuurbruggen en de faunapassage onder de A27 zorgen ervoor dat dieren niet worden aangereden en zich veilig kunnen verplaatsen tussen de verschillende leefgebieden. Een goed voorbeeld is de das die in de jaren ‘80 bijna was uitgestorven in het Gooi als gevolg van aanrijdingen. De das is dankzij een netwerk aan faunapassages weer helemaal terug van weggeweest. Dit laat zien dat natuurverbindingen voor dieren onmisbaar kunnen zijn op plaatsen waar wegen natuurgebieden doorsnijden. Het Goois Natuurreservaat werkt al jaren (samen met wegbeheerders en overheden) aan het verbinden van natuurgebieden die door wegen en spoorlijnen zijn doorsneden.

Natuurverbinding De Groene Schakel (2019 – 2023)

Een belangrijke grote natuurverbinding die op dit moment wordt gerealiseerd is De Groene Schakel. Dat is de verbinding tussen het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug ten oosten van Hilversum. Deze overbrugt straks in één keer de bestaande spoorlijn, de toekomstige HOV-busbaan, een fietspad en de verlegde Weg over Anna’s Hoeve. De natuurbrug verbindt de gebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg met elkaar. De dieren, zoals dassen en boommarters, kunnen zich hierdoor vrij bewegen van het ene naar het andere gebied, waardoor hun leefgebied en leefomstandigheden worden verbeterd.

De Groene Schakel bestaat uit twee passages: de faunatunnel Monnikenberg (40 meter breed) onder de A27 én de natuurbrug Anna’s Hoeve (50 meter breed) over de spoorbaan, de nog te realiseren busbaan en verlegde weg over Anna’s Hoeve vormen de basis van deze verbinding. De twee passages maken vier doorsnijdingen van natuurgebied door infrastructuur veilig passeerbaar voor dieren.

Alternatieven

Het Goois Natuurreservaat was geen voorstander van een busbaan door het natuurgebied Anna’s Hoeve. Provincie Noord-Holland gaf uiteindelijk toch de voorkeur aan het huidige tracé langs het spoor. In overleg met betrokken partijen hebben we ons sterk ingezet om de schade aan de natuur zoveel mogelijk te beperken. Om daarmee het verlies aan natuur, waaronder grootschalige bomenkap, te compenseren en te zorgen voor een goede afscherming en inpassing van de infrastructuur. Veel voorstellen van het Goois Natuurreservaat (natuurinrichting, afscherming licht, geluid en beweging, recreatieve voorzieningen, faunavoorzieningen zoals rasters dassentunnels) zijn overgenomen en worden tegelijk met de aanleg van de busbaan gerealiseerd. De maatregelen voor natuur en recreatie die niet tegelijk met de busbaan konden worden uitgevoerd zijn ondergebracht in het project: Voltooiing De Groene Schakel.

Het kappen van ongeveer 10 hectare bos ten behoeve van de nieuwe busbaan inclusief natuurbrug gaat ons aan het hart. Er zijn er duidelijke afspraken gemaakt over herplant van bos en andere natuurcompensatie. Het Goois Natuurreservaat is er om de Gooise natuur voor altijd te behouden beschermen, maar het is een feit dat beleid of plannen van de provincie of het Rijk soms toch onze gebieden raken. In zulke gevallen, zoals de HOV-buslijn tussen Huizen en Hilversum die door de provincie wordt aangelegd, blijven wij ons tot het uiterste inspannen om de aantasting van de natuur tot een minimum te beperken en te komen tot compenserende maatregelen.  

Nieuwe belangrijke natuurverbinding

Als alle maatregelen van het project Voltooiing De Groene Schakel zijn uitgevoerd (2023) is er een nieuwe belangrijke natuurverbinding tussen de natuurgebieden van het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug gerealiseerd waar vele dieren gebruik van kunnen maken. In de aangrenzende gebieden wordt de natuur versterkt. Zo worden poelen aangelegd en wordt een heideven hersteld voor dieren die afhankelijk zijn van water. Voor de bezoekers worden nieuwe fiets-, wandel- en vlonderpaden aangelegd.

Voor meer informatie kijk op:

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Projecten/Voltooiing_Groene_Schakel

 

 

 

 

 

Ecologische verbindingen in het Gooi

 

 

Gerelateerde berichten