GNR > Actueel > Nieuws > De Groene Schakel’ afgerond: unieke natuurverbinding tussen ’t Gooi en de Utrechtse Heuvelrug

De Groene Schakel’ afgerond: unieke natuurverbinding tussen ’t Gooi en de Utrechtse Heuvelrug

De Groene Schakel’ afgerond: unieke natuurverbinding tussen ’t Gooi en de Utrechtse Heuvelrug

Zicht op de Oude kerk in het centrum van Huizen, ongeschonden cultuurhistorisch landschap in de Naarder Eng

Na jaren van voorbereiding en werkzaamheden is op 20 september een natuurverbinding van formaat gerealiseerd! De natuurverbinding die De Groene Schakel wordt genoemd, verbindt de grote leefgebieden van dieren in de provincie Utrecht en Noord-Holland met elkaar.

De combinatie faunatunnel Monnikenberg, de natuurbrug Anna’s Hoeve en natuurontwikkeling in de omgeving zorgen er samen voor dat dieren zich veilig kunnen verplaatsen tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi.

Hierdoor wordt de natuur sterker en weerbaarder. De natuurverbinding maakt deel uit van een groter netwerk van natuurverbindingen, waarbij ‘het netwerk van de ketting zo sterk is als de zwakste schakel’. Zo bieden we dieren en planten in dit drukke deel van het land meer overlevingskansen. Een mijlpaal van formaat! Bekijk ook onderstaande video:

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

Complexe natuurverbinding

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de infrastructuur rond en de herinrichting van de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Landgoed Monnikenberg van het Goois Natuurreservaat. De geschiedenis van De Groene Schakel gaat terug tot 2007, toen het Goois Natuurreservaat via een tocht met haar schaapskudde aandacht vroeg voor de versnippering van de natuur in het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. Uiteindelijk leidde een bijzondere samenwerking tussen provincie Noord-Holland, Goois Natuurreservaat, de gemeenten Hilversum en Laren, Rijkswaterstaat en ProRail tot de aanleg van een faunatunnel onder de A27 en de natuurbrug Anna’s Hoeve. Op een klein stukje grond kwamen hier rijksweg, spoorbaan, HOV-busbaan en de lokale ontsluitingsweg Weg over Anna’s Hoeve bij elkaar. Om daarin ook ruimte voor de natuurverbinding te realiseren was een complexe operatie.

Nu is de infrastructuur gebundeld en afgeschermd van de natuur door geluidsschermen en grondwallen. Landschapsarchitect van Goois Natuurreservaat, Derk van der Velden: “In dit gebied waren ongelooflijk grote infrastructurele ingrepen gepland ten koste van de bestaande natuur. Het Goois Natuurreservaat heeft zich jarenlang ingezet om ervoor te zorgen dat er niet alleen goede verbindingen kwamen voor verkeer, maar ook voor dieren en bezoekers van de natuurgebieden. Het was een grote uitdaging, maar het is gelukt om dit samen met alle betrokken partijen voor elkaar te krijgen.”

Aandacht voor natuur, recreatie en mobiliteit

De natuurgebieden aan weerszijden van de spoorlijn Hilversum-Amersfoort hebben een ware metamorfose ondergaan, voor de natuur en voor de bezoekers van het natuurgebieden Anna’s Hoeve en Landgoed Monnikenberg. De A27 is verbreed, langs het spoor is een nieuwe HOV-busbaan tussen Hilversum en Huizen aangelegd en de Weg over Anna’s Hoeve met het naastgelegen fietspad is verlegd naar dit tracé. De natuurbrug Anna’s Hoeve overspant hiermee maar liefst vier soorten infrastructuur.

Voor dit project zijn veel bomen gekapt om de aanleg van de infrastructuur, de natuurbrug en gebiedsinrichting mogelijk te maken. Er is ook ruimte vrijgekomen doordat de Weg over Anna’s Hoeve is verwijderd en weer ingericht als natuur. Een uniek moment, want waar in Nederland maakt een weg, waar maar liefst 10.000 mensen per dag gebruik van maakten, nog plaats voor natuur? Op dit oude wegtracé en op de grondwallen langs de infrabundel zijn nieuwe bomen geplant. Door deze aanpak waren veel extra maatregelen voor natuur en recreatie mogelijk, zoals de aanleg van een aantal poelen, ecologische oevers, vlonderpaden en een recreatief fietspad. De Berg van Anna’s Hoeve is voorzien van trappen en bovenop ligt nu een schitterend uitzichtpunt.

Afzonderlijke projecten

De Groene Schakel bestaat uit een pakket van 40 maatregelen die zijn gerealiseerd in 3 aparte projecten:

1. Verbreding A27. De belangrijke onderdelen van de Groene Schakel die met de verbreding van de A27 zijn meegenomen zijn de faunatunnel Monnikenberg, wildkerende rasters en de natuurinrichting rondom deze tunnel. Dit werk werd in 2018 in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd.

2. HOV in ’t Gooi. De belangrijke onderdelen van de Groene Schakel die tezamen met de aanleg van de busbaan tussen Hilversum en Huizen werden gerealiseerd, zijn de natuurbrug Anna’s Hoeve, geluidschermen, kleine faunatunnels en wildkerende rasters. Ook de verlegging van de Weg over Anna’s Hoeve werd als onderdeel van het HOV-project uitgevoerd in 2021 en 2022 in opdracht van Provincie Noord-Holland.

3. Het project Voltooiing De Groene Schakel. Dit is een initiatief van provincie Noord-Holland, stichting Goois Natuurreservaat, ProRail en de gemeenten Hilversum en Laren. Belangrijkste onderdelen zijn herstel van het Monnikenwater, ontwikkelen bos en heide, aanleg poelen en waterpartijen, ecologische oevers, fietspaden, wandelpaden, vlonderpaden en een uitkijkpunt.

Met de realisatie van De Groene Schakel is een groot, divers en aaneengesloten natuurgebied ontstaan waardoor het leefgebied van plant- en diersoorten is verbeterd. Veel dank aan de Nationale Postcode Loterij, voor de belangrijke financiële bijdrage aan het Goois Natuurreservaat en daarmee De Groene Schakel.

Download Plankaart De Groene Schakel

Gerelateerde berichten