GNR > Vernieuwing terreinborden > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Lees hieronder de meest gestelde vragen met onze antwoorden.

1. Waarom moesten er nieuwe borden komen? De oude zien er nog goed uit.

Het klopt dat de oude er nog goed uitzien. Dat komt omdat we de borden vervangen als dat nodig is. In de loop der jaren zijn de regels flink veranderd in het terrein. Deze aluminium borden die al 50 jaar gebruikt worden, zijn niet meer actueel. Als de regels werden aangepaste werd er een nieuw bord bijgeplaatst of een sticker bijgeplakt. Onze ervaring is; Hoe ouder of hoe rommeliger een bord, hoe minder attentiewaarde het heeft.

2. Waarom hebben jullie hebben gekozen voor paarse borden?

We hebben onderzoek gedaan naar de juiste kleur binnen onze huisstijl. De paarse kleur is herkenbaar als Goois Natuurreservaat vanwege de vele heidegebieden in de regio en zorgt voor een goed contrast met de witte letters. Het is een bestaande huisstijlkleur die we ook gebruiken voor de infopalen in het terrein. Door de nieuwe borden met hun duidelijke ontwerp en passende uitstraling wordt het GNR ’zichtbaarder’ in alle natuurgebieden. Uniformiteit en herkenbaarheid is in het Goois Natuurreservaat – met veel vanuit de historie ontstane versnipperde gebieden en gebiedjes – erg belangrijk.

3. Kunnen jullie dit geld niet beter besteden aan natuurbeheer?

Steeds meer mensen genieten van de natuur in het Gooi, maar niet iedereen houdt zich aan de toegangsregels. Daar kunnen de natuur en andere bezoekers de dupe van zijn. Duidelijke en actuele toegangsborden zijn daarom een belangrijk onderdeel van ons natuurbeheer.

4. Wat kost het vervangen van alle borden?

Dit omvangrijke project kost een half miljoen, ofwel 500 duizend euro. Dat is inclusief de aanschaf van borden en palen en het neerzetten van de borden. Oude palen die nog goed zijn bewaren we voor andere dingen. Het project is mogelijk door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij via de Stichting Steun Goois Natuurreservaat.

5. Waarom voeren jullie het project niet in één keer uit?

We zitten inderdaad met een overgangsperiode. Dat is misschien niet ideaal, maar wel de beste oplossing. We willen het zorgvuldig doen en ieder gebied vraagt om maatwerk. Op onze website, sociale media en de lokale kranten laten we weten wanneer welk gebied nieuwe borden krijgt.

6. Wat doen jullie met de oude borden?

De borden uit het terrein recyclen we. Maar we hebben ook nog een voorraad borden staan. Die exemplaren gaan we verkopen tijdens het Schaapscheerdersfeest op 1 juni a.s. bij de schaapskooi in Blaricum, omdat we denken dat er genoeg mensen zijn die het leuk vinden om een historisch bord te hebben van een natuurgebied waar ze altijd wandelen. De opbrengst gaat weer direct naar de natuur!

7. Om hoeveel nieuwe borden gaat het?

In totaal gaat het om ongeveer 2000 terreinborden en 1300 palen.

8. Welke regels zijn er veranderd? Zijn er nieuwe bijgekomen?

De toegangsvoorwaarden zijn twee jaar geleden aangescherpt, onder andere voor het aantal honden dat een begeleider bij zich mag hebben of het organiseren van activiteiten in de natuur. Je vindt de actuele toegangsvoorwaarden via www.gnr.nl/toegang.

9. Staan alle regels nu op de borden?

Nee, alleen de belangrijkste dingen die mogen in het gebied. Alle andere activiteiten zijn daarmee automatisch niet toegestaan. Op de borden staat een doorverwijzing naar alle toegangsvoorwaarden op de website.

10. Zijn de oude borden de koop?

Ja, maar alleen op zaterdag 1 juni tijdens het Schaapscheerdersfeest. Dan organiseren we een aparte kraam waar liefhebbers een bord kunnen kopen.

11. Waarom verkopen jullie de terreinborden alleen op het schaapscheerdersfeest op 1 juni?

We zien de verkoop van de oude terreinborden als een ludieke actie. Aparte verkoop via het GNR is niet mogelijk. Als de verkoop een groot succes is, en er zijn nog borden genoeg, dan kijken we of we ook op een ander evenement van het Goois Natuurreservaat nog borden kunnen verkopen.

Gerelateerde berichten