GNR > Vernieuwing terreinborden > Oude borden maken plaats voor nieuwe

Oude borden maken plaats voor nieuwe

Oude borden maken plaats voor nieuwe

Bij iedere ingang van een natuurgebied staat een terreinbord met de belangrijkste toegangsvoorwaarden. Het zijn de bekende groene borden met gele letters. Deze aluminium borden die al vijftig jaar gebruikt worden, zijn niet meer actueel. Als de regels werden aangepast, werd er een nieuw bord bijgeplaatst of een sticker bijgeplakt.

Zo is er bij veel ingangen een opeenstapeling van borden ontstaan, met daarop toegangsvoorwaarden en mededelingen in allerlei formuleringen en stijlen.

Dit alles geeft een rommelig beeld en draagt niet bij aan de duidelijkheid en de attentiewaarde voor de bezoeker. De onduidelijkheid van de bebording brengt ook als risico met zich mee dat bezoekers de regels niet of onvoldoende naleven. De natuur en medegebruikers ondervinden daar schade van; dat merken onze boswachters dagelijks.

Het vernieuwen van de borden en het verwijderen van ‘dubbele’ borden biedt ons de gelegenheid om weer een goede basis te leggen met eenduidige regels die in lijn zijn met de huidige toegangsvoorwaarden.

Gerelateerde berichten