Stichting Steun
Koester ons groene thuis

Stichting Steun Goois Natuurreservaat

De Stichting Steun Goois Natuurreservaat beheert de gelden die via particulieren, het bedrijfsleven en andere private instellingen zoals de Nationale Postcodeloterij ten behoeve van het Goois Natuurreservaat ter beschikking worden gesteld. Haar belangrijkste doel is de natuur van het Goois Natuurreservaat te beschermen en te ontwikkelen. De aldus door de Steunstichting verkregen extra gelden worden uitsluitend ingezet om investeringen en projecten mogelijk te kunnen maken die niet bekostigd kunnen worden uit de reguliere exploitatie. De Steunstichting stelt zich tevens ten doel het bevorderen van het geven van voorlichting en educatie over natuur, recreatie en milieu in het Gooi.

De Stichting Steun Goois Natuurreservaat is een CBF-erkend goed doel en in die hoedanigheid ook in het bezit van een CBF-Erkenningspaspoort. Bekijk ook welke fondsenwervende methoden de Stichting Steun Goois Natuurreservaat hanteert.

De Stichting Steun Goois Natuurreservaat heeft geen personeel in dienst en de bestuursleden zijn onbezoldigd bestuurder. Meer informatie vind je in het Beleidsplan Stichting Steun Goois Natuurreservaat 2016 - 2020, het jaarverslag en de jaarrekening (zie ook de pagina Publicaties).

Samenstelling bestuur Stichting Steun Goois Natuurreservaat

R.J.W.J. (René) Meyer, voorzitter
A.K.E. (Anne) Verster, penningmeester
P.E.J. (Pieter) Boelhouwer, secretaris
J.C. (Jan) Geesink, lid
A.H. (Aart) Zeeman, lid

Bekijk de hoofd- en nevenfuncties van het bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat.

Contact

Als je in contact wilt komen met de Stichting Steun Goois Natuurreservaat, dan kan dat via het secretariaat van Goois Natuurreservaat.

Het RSIN/fiscaalnummer van Stichting Steun Goois Natuurreservaat is 81556500.
Het KvK-nummer van Stichting Steun Goois Natuurreservaat is 41193822.
Het IBAN van Stichting Steun Goois Natuurreservaat is NL 11 RABO 0339 977 000.