Organisatie

Stichting Steun

De Stichting Steun Goois Natuurreservaat is in 1991 opricht om extra projecten van Goois Natuurreservaat mogelijk te maken. Deze projecten hebben niet te maken met het regulieren onderhoud of exploitatie. Het gaat hier om de projecten die worden ingezet om natuur versnippering tegen te gaan.

Alle gelden die particulieren en private instellingen, zoals de Nationale Postcode Loterij, beschikbaar stellen voor Goois Natuurreservaat, worden beheerd door de Stichting Steun Goois Natuurreservaat.

De Stichting Steun Goois Natuurreservaat heeft geen personeel in dienst en de bestuursleden zijn onbezoldigd bestuurder.

Het bestuur (d.d. 01-11-2015) bestaat uit:

Voorzitter: R.J.W.J. Meyer
Penningmeester: A.K.E. Verster
Secretaris: P.E.J. Boelhouwer
Lid: J. C. Geesink
Lid: A.H. Zeeman
Directeur-rentmeester a.i.: H.C. Heerschop

 

Het RSIN/fiscaal nummer van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat is 815556500.
De Commissie Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft tot 1-1-2016 het CBF-keurmerk verleend aan de Stichting Steun Goois Natuurreservaat.

Statuten Stichting Steun Goois Natuurreservaat
Beleidsplan Stichting Steun Goois Natuurreservaat 2016-2020

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn ook te vinden bij publicaties.

Klachtenregeling Stichting Steun Goois Natuurreservaat

Contact

Als je in contact wilt komen met de Stichting Steun Goois Natuurreservaat dan kan dat via het secretariaat van Goois Natuurreservaat.