Stichting Steun

GNR > Over ons > Organisatie > Stichting Steun

Stichting Steun Goois Natuurreservaat

De Stichting Steun Goois Natuurreservaat beheert de gelden die via particulieren, het bedrijfsleven en andere private instellingen zoals de Nationale Postcodeloterij ten behoeve van het Goois Natuurreservaat ter beschikking worden gesteld. Haar belangrijkste doel is de natuur van het Goois Natuurreservaat te beschermen en te ontwikkelen. De aldus door de Steunstichting verkregen extra gelden worden uitsluitend ingezet om investeringen en projecten mogelijk te kunnen maken die niet bekostigd kunnen worden uit de reguliere exploitatie. De Steunstichting stelt zich tevens ten doel het bevorderen van het geven van voorlichting en educatie over natuur, recreatie en milieu in het Gooi.

Per 1 mei 2021 is de Stichting Rijwielpadenfonds Gooi en Eemland gefuseerd met Stichting Steun Goois Natuurreservaat. De uit deze fusie verkregen gelden worden aangewend voor het onderhoud en de ontwikkeling van de fietspaden die het Goois Natuurreservaat in beheer heeft.

De Stichting Steun Goois Natuurreservaat is een CBF-erkend goed doel en in die hoedanigheid ook in het bezit van een CBF-Erkenningspaspoort. Bekijk ook welke fondsenwervende methoden de Stichting Steun Goois Natuurreservaat hanteert.

De Stichting Steun Goois Natuurreservaat heeft geen personeel in dienst en de bestuursleden zijn onbezoldigd bestuurder. Meer informatie vind je in het Beleidsplan Stichting Steun Goois Natuurreservaat 2021 – 2025, het jaarverslag en de jaarrekening (zie ook de pagina Publicaties).

Samenstelling bestuur Stichting Steun Goois Natuurreservaat

A.C. (Toon) Steendijk, voorzitter

Hoofdfunctie:
Notaris Van Hengstum & Stolp Netwerk Notarissen
Zelfstandig ondernemer en directeur van (pensioen) bv

O.J. (Olga) Rote, secretaris

Hoofdfunctie:
Advocaat/mediator (Partner) bij Verbeek de Caluwé advocaten en mediators

Nevenfuncties:

  • Lid van de Raad van Toezicht van Stichting de Haardstee

E.J.H. (Henk) Uunk, penningmeester

Hoofdfunctie:
Zelfstandig gevestigd als lease business en accounting adviseur onder de naam Tweuus 

Nevenfuncties:

  • Voorzitter van de Leasing Nederland -NVL Accountancy Commissie
  • Lid van de werkgroep Accounting & Taxation Committee en de werkgroep Prudential Supervision Committee van Leaserurope (Brussel).
  • Lid van de werkgroep Leasing van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ).

J.C. (Jan) Geesink, lid

Hoofdfunctie:
Zelfstandig ondernemer en directeur van diverse bv’s

 Nevenfunctie:

  • Voorzitter van de Stichting De Vrijheid (historisch varend erfgoed)

A.K.E. (Anne) Verster, lid

Hoofdfunctie:
Bewindvoerder Hooge Vester (VOF)

Nevenfuncties:

  • Directeur Efficiency in Business (handelsnaam voor Verster Business Solutions B.V.)

A.H. (Aart) Zeeman, lid

Hoofdfunctie:
Journalist

Contact

Als je in contact wilt komen met de Stichting Steun Goois Natuurreservaat, dan kan dat via het secretariaat van Goois Natuurreservaat.

Het RSIN/fiscaalnummer van Stichting Steun Goois Natuurreservaat is 815556500.
Het KvK-nummer van Stichting Steun Goois Natuurreservaat is 41193822.
Het IBAN van Stichting Steun Goois Natuurreservaat is NL 11 RABO 0339 977 000. U kunt dit rekeningnummer gebruiken voor donaties voor de Gooise natuur.