Klankbordgroep

GNR > Over ons > Organisatie > Klankbordgroep

Klankbordgroep

De Klankbordgroep Gebruikers Natuurterreinen Goois Natuurreservaat bestaat sinds 2004.

Al vanaf de eerste vergadering op 19 april 2004 is het duidelijk dat de deelnemers – ondanks verschillende belangen – staan voor één gemeenschappelijk doel: samenwerken aan het behoud van natuur, landschap en recreatiemogelijkheden in het Gooi. De klankbordgroep kan daarbij het wederzijds begrip versterken en zo het draagvlak voor beleid en maatregelen vergroten.

De klankbordgroep bestaat uit de volgende leden:

Verslagen van de vergaderingen zijn openbaar en te vinden bij Publicaties.