Organisatie

Klankbordgroep

De "Klankbordgroep Gebruikers Natuurterreinen Goois Natuurreservaat" bestaat sinds 2004.
Al vanaf de eerste vergadering op 19 april 2004 is het duidelijk dat de deelnemers - ondanks verschillende belangen - staan voor één gemeenschappelijk doel: samenwerken aan het behoud van natuur, landschap en recreatiemogelijkheden in het Gooi.
De klankbordgroep kan daarbij het wederzijds begrip versterken en zo het draagvlak voor beleid en maatregelen vergroten.

Graag stellen we de klankbordgroep aan je voor:

 • Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling Naerdincklant - Olaf Langendorff
 • Fietsersbond, afdeling Naarden/Bussum/Huizen - Ben Bakker
 • Gooise Atletiek Club - Joost Huijsing
 • IVN Gooi en Omstreken - Saskia Nijhof
 • Kynologen Club Gooi- en Eemland - Jos Koot
 • Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie - Marjolein van Unen
 • Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Gooi - Theo van Mens
 • Stichting Behoud Gooise Heide - Co Dekker
 • Sticht Gooise Wandelsport Bond - Jan Peter Alsma
 • Vereniging Leefmilieu Het Gooi, de Vechtstreek e.o. - Jos Oude Elferink
 • Vereniging Vrienden van het Gooi - Dick Jonkers
 • Vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken - Piet Spoorenberg
 • Nardinclant Landschapsbeheer - Jan Loggen
 • Wielersportbond Nederlandse Toer Fiets Unie – Bert van Loo
 • Beheervrijwilligers GNR - Frank Sikking

Verslagen van de vergaderingen zijn openbaar en te vinden op bij de publicaties.