Standpunten
GNR > Over ons > Standpunten > Nieuw hondenbeleid repareert balans tussen natuurbescherming en natuurbeleving

Nieuw hondenbeleid repareert balans tussen natuurbescherming en natuurbeleving

Nieuw hondenbeleid repareert balans tussen natuurbescherming en natuurbeleving


Voor de pers: neem voor meer informatie contact op met Carla Kersbergen, teamleider Beleid, Ondersteuning en Externe relaties, telefoon 06 – 16 31 64 39.
Bekijk het persbericht

Vanaf 15 juli 2021 mogen er nog maximaal drie honden per begeleider het Goois Natuurreservaat in. In dit bericht leest u meer over de keuze voor deze maatregel.


Het Goois Natuurreservaat is een natuurbeschermingsorganisatie die sinds de oprichting in 1932 de opdracht heeft haar natuurgebieden in het Gooi te beschermen en te behouden. Kwetsbare, unieke natuur, waar nog vele zeldzame en beschermde planten- en diersoorten voorkomen: vogels, vlinders, bloemen, hagedissen, dassen, varens, bijen, libellen en vele andere soorten. Samen vormen zij de biodiversiteit die zo sterk onder druk staat en die we zo hard nodig hebben voor een gezonde leefomgeving. Dat betekent dat we er voor moeten zorgen dat de planten- en diersoorten die er nu leven, er over honderd jaar nog steeds zijn. Zodat u, en generaties na u, van die natuur kan blijven genieten. Voor veel mensen in het Gooi is ‘de natuur om de hoek’ een vanzelfsprekendheid. Zij zijn zich er onvoldoende van bewust dat de natuur in het Gooi beschermd is, en ervaren het als een groot park.

Grotere druk op de natuur vraagt om nieuwe maatregelen

De druk op de Gooise natuur wordt almaar groter. Grote groepen loslopende honden zijn met stip op één de grootste verstoorders. Dat zien we bijvoorbeeld aan het aantal gewonde en dode reeën en verstoorde nesten van vogels die op de grond broeden. Ook ontvangen we een groeiende stroom klachten van recreanten over de overlast die groepen loslopende honden met zich meebrengen. Niet alleen van wandelaars, ruiters, fietsers en sporters die zich niet veilig voelen, maar ook van particuliere hondenbaasjes die klagen dat ze zich in onze terreinen belaagd voelen door groepen honden. Onze boswachters hebben in het voorjaar een telling gehouden en kwamen minimaal op vijfenveertig hondenuitlaatbedrijven die regelmatig gebruik maken van onze gebieden. In 2004 waren dat er nog vijftien. Veel van deze bedrijven komen niet uit het Gooi, maar uit de regio’s Amsterdam, Utrecht en Almere.

Kortom: de balans tussen natuurbescherming en natuurbeleving is in onze gebieden verstoord geraakt. Met de regel van maximaal drie honden per begeleider nemen we onze verantwoordelijkheid als natuurbeheerder en bieden we de dieren in de natuur de noodzakelijk rust. Niet voor niets hanteren ook collega-natuurbeheerders het beleid van maximaal drie honden per begeleider in de natuur. In veel gebieden geldt zelfs een compleet aanlijngebod of zijn honden niet eens toegestaan in het belang van de kwetsbare natuur.

Het Goois Natuurreservaat heeft, in vergelijking met de omliggende regio’s, een zeer tolerant hondenbeleid. In veruit de meeste natuurgebieden zijn honden welkom. In een groot aantal gebieden mogen ze zelfs loslopen, mits ze onder appèl staan. Ons hondenbeleid is terug te vinden in de folder ‘Honden in de Gooise natuur’, te raadplegen via onze website en verkrijgbaar bij onze boswachters.

Maximaal drie honden per begeleider, geen vergunningenstelsel

Vooraf aan dit besluit heeft het Goois Natuurreservaat alle mogelijke maatregelen zorgvuldig afgewogen. Hierbij stond het belang van de natuur en het voorkomen van overlast aan de andere bezoekers voorop. Voor het besluit van een maximum van drie honden per begeleider is bewust gekozen. Het maximum aantal van drie honden is gebaseerd op het feit dat er bij drie honden nog geen sprake is van een roedel en de honden onder appèl kunnen worden gehouden. Zo wordt de overlast beperkt voor het natuurgebied en de recreanten.

Het gaat ons erom geen grote groepen loslopende honden meer toe te staan. Of ze van een hondenuitlaatbedrijf zijn of niet. Het Goois Natuurreservaat heeft volgens haar statutaire doelstellingen en de wet een zorgplicht voor de Gooise natuur. Wij willen onze natuur niet openstellen voor activiteiten die ten koste gaan van die natuur en de beleving door bezoekers. Dat geldt voor ieder bedrijf dat gebruikmaakt van onze gebieden. Voor de bedrijfstak hondenuitlaatservice maken we geen uitzondering.

Een (beperkt) vergunningstelsel biedt geen oplossing voor de natuur, is lastig handhaafbaar en zorgt voor een grote administratieve last. Het systeem van vergunningen blijkt in de praktijk bij onze terreinbeherende collega’s ook niet (goed) te werken. Daarnaast komen er bij een vergunningensysteem verschillende juridische complicaties om de hoek kijken. De veel gehoorde oproep om een uitzondering maken voor Gooise uitlaatbedrijven kan ook op grond van de wet- en regelgeving niet. Een vergunningenstelsel voor de hondenuitlaatbedrijven is hiermee dus uitgesloten.

Gevolgen van het aangepaste hondenbeleid

We ontvangen veel positieve reacties op ons besluit. Tegelijkertijd begrijpen wij heel goed dat dit voor hondenuitlaatbedrijven en hun klanten een zeer ingrijpende maatregel is die voor enkele bedrijven mogelijk grote gevolgen heeft. Het nieuwe hondenbeleid gaat daarom in op 15 juli 2021, zodat er tijd is om de bedrijfsvoering aan te passen. Vanaf 15 juli 2021 wordt er gehandhaafd op het nieuwe beleid door onze boswachters, en kunnen boetes worden uitgedeeld voor overtredingen. De komende maanden zorgt het Goois Natuurreservaat voor aanpassingen van de regels op de terreinbebording.

 

Gerelateerde berichten