GNR_210325_Logo_90jaar_schuin

Zanderij Crailoo

GNR > Zanderij Crailoo

Locatie: Hilversum
Grootte: 59 hectare

Activiteiten: honden, wandelen, fietsen
Landschappen: bos

Crailo betekent letterlijk “Kraaienbos” maar of dat ook werkelijk de oorsprong is van deze naam is moeilijk te achterhalen. Het gebied is een voormalig landgoed waarvan in 1939 56 ha werd aangekocht voor de in die tijd formidabele som van 218.000 gulden. Dit bedrag was zo hoog omdat het gebied in handen was van speculanten die er een villawijk wilden aanleggen. Er liggen behoorlijke stukken bouwland in dit verder overwegend met bos beplante gebied. De dwars door het terrein lopende zandweg Museumlaan herinnert aan een museum dat er ooit heeft gestaan. Een andere herinnering aan het landgoed wordt levend gehouden door de villa Oud-Crailo.

Honden aangelijnd tijdens het broedseizoen (15-03 tot 15-07).

Andere gebieden