Westerheide

GNR > Westerheide

Locatie: Hilversum en Laren
Grootte: 344 hectare

Activiteiten: honden, wandelen, fietsen, paardrijden
Landschappen: heide en bos

Op en onder de heide zijn o.a. doodwegen, een urnenveld en grafheuvels te vinden, waaruit blijkt dat het gebied al duizenden jaren door de mens wordt gebruikt. Het urnenveld is waarschijnlijk één van de grootste en best bewaard gebleven velden van Nederland. Dit grootste aaneengesloten heideveld van ‘t Gooi kent een gevarieerde heidebegroeiing met mossen, kruiden, struiken en vogels van het open heidelandschap zoals de, graspieper, kneu en roodborsttapuit. In de zomer zijn soms ook de koekoek en boomvalk waar te nemen. De vele kuilen wijzen op de zand-, leem- en grindwinning uit het verleden. Via de Natuurbrug Laarderhoogt over de snelweg A1 en de Naarderstraat is deze heide verbonden met de Blaricummer- en Tafelbergheide.

Dagrecreatieterrein Westerheide is te vinden aan de Hilversumseweg te Laren.

Honden zijn aangelijnd toegestaan binnen de rasters, met uitzondering van de rustgebieden: deze zijn niet toegankelijk voor publiek. In de randzones mogen honden loslopen.

Andere gebieden