Vliegheide

GNR > Vliegheide

Locatie: Huizen
Grootte: 12,5 hectare

Activiteiten: honden, wandelen
Landschappen: heide

Ooit vormde de Vliegheide, samen met de Limitische en Nieuw Bussumerheide, een aaneengesloten band van heide van de Naarder Eng tot aan de Tafelberg- en Blaricummerheide. Door bosaanplant, de aanleg van villawijken en wegen is het heidegebied opgeknipt geraakt. Er zijn faunatunnels aanwezig om kleine dieren de wegen veilig te laten passeren. De Vliegheide wordt samen met het Luchtkasteel vier maanden per jaar begraasd door runderen.

Honden zijn aangelijnd toegestaan als er runderen aanwezig zijn (zie borden).

Andere gebieden