Zanderij Cruysbergen

GNR > Zanderij Cruysbergen

Locatie: Gooise Meren
Grootte: 38 hectare

Activiteiten: wandelen
Landschappen: engen

Een gebied met graslanden en natte en droge heide dat in het voorjaar en zomer een enorme bloemenpracht laat zien en dan gonst van de insecten en libellen. Kenmerkend zijn de brede zanderijsloten waarlangs eind 19e en begin 20e eeuw het zand in schuiten werd afgevoerd naar Amsterdam om daar de bodem te verstevigen.
In 2006 werd deze voormalige zanderij, gelegen op de overgang van het hoge Gooi en de laag gelegen polder, heringericht en voorzien van een wandelpad en bruggen. Het schone kwelwater dat in de sloten naar boven komt, zorgt voor een bijzondere flora en fauna.

Honden zijn aangelijnd toegestaan.

Andere gebieden