Gebieden

Zanderij Crailoo - Bussum en Hilversum (65 ha)

Het enorme zanderijgebied is oorspronkelijk begonnen met een kleine doorsnijding van de heide voor de aanleg van de spoorlijn Amsterdam - Amersfoort. Dit was aan het einde van de 19e eeuw. De inkomsten uit het vrijkomende zand waren, eerst voor Stad en Lande van Gooiland en later voor het Goois Natuurreservaat, zo groot, dat men naast die spoorlijn ongestoord verder groef. Nog in 1962 werd er 83.000 m3 zand gewonnen voor de lieve som van 42,5 cent per m3. De zandwinning werd definitief beëindigd in 1970 toen de laatste 26.000 m3 à 0,95 werd weggegraven. De beplanting van de taluds werd in dat jaar afgewerkt en de sportvelden werden uitgebreid.
Nu is het gebied met op de rand de Bussummer Grintweg, de Naarderweg en de spoorlijn met het NS bedrijventerrein een geweldig obstakel in ecologische zin. De 800 meter lange Natuurbrug, die in 2006 werd geopend door koningin Beatrix, herstelde de verbroken verbinding tussen de Heuvelrug en de natuurgebieden in het westen van het Gooi.
Van de zanderij zelf is alleen het westelijke deel toegankelijk via een slingerend vlonderpad, gemarkeerd met grote zwerfkeien uit de ijstijd die tijdens de zandwinning tevoorschijn kwamen.

Klik hier voor een interactieve kaart van de gebieden van Goois Natuurreservaat.