Gebieden

Westerheide - Hilversum en Laren (344 ha)

De Westerheide is tijdens de ijstijden gevormd tot een licht glooiend landschap. De aanwezigheid van keileem, grint en zand was voor de bewoners reden om flink aan het graven te slaan. In het veld herinneren de vele kuilen daar nog aan. Op en onder de heide zijn veel relicten uit de prehistorie te vinden zoals kampjes, een banscheiding, doodwegen, een urnenveld en grafheuvels. Een gerestaureerde paalkransgrafheuvel uit de Bronstijd is goed bereikbaar via de Erfgooiersstraat in Hilversum. Het urnenveld is waarschijnlijk één van de grootste en best bewaard gebleven velden van Nederland. Vanaf 1994 wordt het terrein begraasd door runderen.

Honden aangelijnd binnen de rasters.

Klik hier voor een interactieve kaart van de gebieden van Goois Natuurreservaat.