Gebieden

Spanderswoud - Hilversum (213 ha)

Het Spanderswoud is een bosgebied met in het centrum een klein heideveld en aan de Hilversumse zijde een aantal grillig verlopende waterpartijen. Oorspronkelijk was het een produktiebos van loof- en naaldhout. Sinds 1981 is gewerkt aan een omvorming naar natuurlijk bos. Het einddoel van deze omvorming is een bos met inheemse boomsoorten dat zichzelf in stand kan houden. Door het omtrekken van bomen en het laten liggen van geveld hout, zijn meer diersoorten in staat om schuil- en broedgelegenheid te vinden en krijgen planten en jonge bomen groeikansen.

Honden aangelijnd tijdens het broedseizoen (15-03 tot 15-07).

Klik hier voor een interactieve kaart van de gebieden van Goois Natuurreservaat.