Sijsjesberg

GNR > Sijsjesberg

Locatie: Huizen
Grootte: 11,8 hectare

Activiteiten: wandelen
Landschappen: bos, akkers

De Sijsjesberg is een stuifduin uit de laatste ijstijd, en bestaat voor het grootste gedeelte uit loofbos en een paar akkers. Het woord ‘Sijsjes’ in de naam ‘Sijsjesberg’ komt van origine van het Huizer woord ‘sijtje’, dat ‘meisje’ betekent. Door zand- en leemafgraving in het verleden zijn er omvangrijke en soms diepe kuilen te zien op de Sijsjesberg. Het hoogste punt ligt 19,4 m. boven NAP.

Honden zijn niet toegestaan.

Andere gebieden