Gebieden

Gijzenveen - Bussum en Hilversum (10 ha)

Het Gijzenveen ligt op de overgang van het droge zandgebied van het Gooi naar de natte veengebieden van de Vechtstreek. ‘Gijzen’ verwijst naar ganzen en veen is plantenmateriaal dat niet is vergaan. Dat duidt op een nat gebied.
Vóór de herinrichting van het gebied in 2013-2014 was het een opgehoogd grasland. Het is tot op de oorspronkelijke bodem afgegraven. Omdat er nog veen in de bodem zat is een groot deel van het Gijzenveen erg nat. Regen water en toestromend grondwater worden er vastgehouden. Er ontstaat natte heide en voedselarm grasland.
Het Gijzenveen vormt een belangrijke schakel tussen de natuurgebieden Zanderij Cruysbergen en Koeienmeent, Laegiskamp en Naardermeer. Het biedt dieren (maar ook planten) een mogelijkheid zich tussen verstedelijkt gebied door te verplaatsen van het ene naar het andere natuurgebied. Er is ook een prachtig wandelpad aangelegd.

In het zuidelijke deel heeft in het verleden een ‘batterij’ gelegen genaamd batterij Werk 1 Aan de Koedijk. Dat is een aarden verdedigingswerk waar manschappen konden worden gelegerd en geschut kon worden opgesteld. Het was een onderdeel van de Nieuwe Hollandse waterlinie ter verdediging van de stad Naarden. Deze batterij is begin 20e eeuw met de grond gelijk gemaakt. Tijdens de inrichting in 2013-2014 is de ligging van de verdwenen batterij zichtbaar gemaakt met grondwallen en een informatiepaneel.

Honden aangelijnd.

Klik hier voor een interactieve kaart van de gebieden van Goois Natuurreservaat.