Groeve Oostermeent

GNR > Groeve Oostermeent

Locatie: Blaricum
Grootte: 18 hectare

Activiteiten: wandelen
Landschappen: nat heideven

Grootste blikvanger: de 400 meter lange ‘afgrond’ die plaatselijk 3 meter hoog is. Dit abrupte snijvlak van afgegraven en hogere zandgrond legt 150.000 jaar geologische geschiedenis bloot. Al even bijzonder zijn de oeverzwaluwen die er jaarlijks gangen graven om in te broeden. Grondwater uit het hoger gelegen gebied van de Warandeberg welt hier op en voedt de sloten, laagten en poelen. Door de lage en vochtige ligging is er een bijzondere vegetatie van natte heide met klokjesgentianen, wolfsklauw, zonnedauw en snavelbies.

Wandelen alleen op de gemarkeerde rode paaltjes route.

Honden zijn hier niet toegestaan.

Andere gebieden