Projecten

Natuurverbinding Hoorneboeg

De provincie Noord Holland en het Goois Natuurreservaat werken samen met een adviesgroep van bewoners en belanghebbenden aan een plan voor Natuurverbinding Hoorneboeg.

Het plan voor de herinrichting van de Hoorneboeg om te komen tot een natuurverbinding riep veel weerstand op. Goois Natuurreservaat heeft toen een pas op de plaats gemaakt.

In juni heeft de provincie Noord Holland belanghebbenden geïnformeerd en gevraagd zich aan te melden voor een adviesgroep. Op basis van diversiteit zijn deelnemers geselecteerd.

De Adviesgroep Natuurverbinding Hoorneboeg heeft inmiddels een opdracht geformuleerd en een aantal adviesbureaus geselecteerd dat om een offerte wordt gevraagd voor het ontwikkelen van scenario’s voor een inrichtingsplan. Uiteindelijk zal de Adviesgroep Natuurverbinding Hoorneboeg het Goois Natuurreservaat en de Provincie Noord Holland ook adviseren over de uitkomsten.

In de loop van de komende maanden komt de Adviesgroep nog diverse keren bijeen. Het is de bedoeling om over de uitkomsten alle belanghebbenden weer te informeren tijdens een brede informatieavond. 

Deelnemers aan de adviesgroep zijn: Philip Schmittmann, Lineke Braspenning, Rob Drukker, Siete Land, Ineke Riezebos, Oot Verharen- Van Erp, Tjen Schifferstein, Paul Graalman, Rob Klaassen en Jacob de Moel. Marion van der Voort is onafhankelijk gespreksleider. Hil Kuijpers en Koosje Lever van de provincie Noord Holland en Karen Heerschop en Poul Hulzink van het Goois Natuurreservaat faciliteren en ondersteunen de Adviesgroep.