Projecten

Natuurverbinding Hoorneboeg

26-01-2018 - 10:22/10:22 | Hilversum

Update 26-1-2018

Adviesgroep natuurverbinding Hoorneboeg ontwikkelt scenario’s met Bureau Waardenburg

Bureau Waardenburg gaat scenario’s uitwerken voor een natuurverbinding Hoorneboeg. De provincie Noord Holland heeft het bureau hiervoor, op voordracht van de adviesgroep met omwonenden, opdracht gegeven. Inmiddels is er een eerste bijeenkomst geweest waarin Bureau Waardenburg samen met de Adviesgroep Hoorneboeg zich heeft verdiept in mogelijke scenario’s.

In overleg met de Adviesgroep heeft de Provincie Noord Holland offertes aangevraagd bij enkele erkende adviesbureaus die goed in staat zijn om verschillende scenario’s uit te werken voor een natuurverbinding Hoorneboeg. Uit de ingediende offertes bleek volgens de Adviesgroep  Bureau Waardenburg als beste uit de bus te komen, waarna zij de opdracht hebben gekregen voor het uitwerken van de scenario’s. Tijdens de eerste bijeenkomst met het bureau gaf de ecoloog van Bureau Waardenburg een uitgebreide toelichting. Vervolgens bogen de leden van de Adviesgroep zich over de kaart van het natuurgebied om mogelijke scenario’s te bespreken. Met de informatie uit deze gesprekken gaat Bureau Waardenburg verder tekenen en effecten bepalen om te komen tot vier scenario’s:

  • Een scenario met minimale bomenkap
  • Een scenario met maximale biodiversiteit
  • Het bestaande plan van GNR
  • Een scenario dat wordt ontwikkeld in samenspraak met de Adviesgroep.

De vier scenario’s worden vervolgens besproken in de Adviesgroep om te bepalen of er op basis van overeenkomsten in wensen en doelstellingen binnen de Adviesgroep een optimaal scenario kan worden gevonden. Als de scenario’s verder zijn uitgewerkt, hoopt de Adviesgroep tot een breed gedragen advies te komen dat tijdens een algemene publieksbijeenkomst wordt gepresenteerd. 

2017

De provincie Noord Holland en het Goois Natuurreservaat werken samen met een adviesgroep van bewoners en belanghebbenden aan een plan voor Natuurverbinding Hoorneboeg.

Het plan voor de herinrichting van de Hoorneboeg om te komen tot een natuurverbinding riep veel weerstand op. Goois Natuurreservaat heeft toen een pas op de plaats gemaakt.

In juni 2017 heeft de provincie Noord Holland belanghebbenden geïnformeerd en gevraagd zich aan te melden voor een adviesgroep. Op basis van diversiteit zijn deelnemers geselecteerd.

De Adviesgroep Natuurverbinding Hoorneboeg heeft inmiddels een opdracht geformuleerd en een aantal adviesbureaus geselecteerd dat om een offerte wordt gevraagd voor het ontwikkelen van scenario’s voor een inrichtingsplan. Uiteindelijk zal de Adviesgroep Natuurverbinding Hoorneboeg het Goois Natuurreservaat en de Provincie Noord Holland ook adviseren over de uitkomsten.

In de loop van de komende maanden komt de Adviesgroep nog diverse keren bijeen. Het is de bedoeling om over de uitkomsten alle belanghebbenden weer te informeren tijdens een brede informatieavond. 

Deelnemers aan de adviesgroep zijn: Philip Schmittmann, Lineke Braspenning, Rob Drukker, Siete Land, Ineke Riezebos, Oot Verharen- Van Erp, Tjen Schifferstein, Paul Graalman, Rob Klaassen en Jacob de Moel. Marion van der Voort is onafhankelijk gespreksleider. Hil Kuijpers en Koosje Lever van de provincie Noord Holland en Karen Heerschop en Poul Hulzink van het Goois Natuurreservaat faciliteren en ondersteunen de Adviesgroep.