Doneren

Geef een gift

Met jouw financiële bijdrage kunnen wij onze Gooise natuurgebieden mooi te houden en te beschermen. Je kunt op veel verschillende manieren geven.

Word donateur

Je kunt ons structureel steunen door Gooise Natuurbeschermer te worden voor € 2,50 per maand. 

Periodieke gift

Een periodieke gift (of lijfrente) is een mooie manier om Goois Natuurreservaat financieel te steunen. Een periodieke gift is namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. Als je in een overeenkomst vastlegt dat je Goois Natuurreservaat minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar steunt, kunt je elke euro die je aan Goois Natuurreservaat geeft volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van je gift is daarbij niet van belang. Neem contact op met Goois Natuurreservaat als je hier meer van wilt weten. Een periodieke schenking kan tegenwoordig direct met ons geregeld worden zonder een notaris in te hoeven schakelen.

Legaat of erfenis

In een testament kan je een door jouw gekozen vast bedrag nalaten door middel van een legaat. Omdat de Stichting Steun Goois Natuurreservaat een erkend ANBI is, betalen wij hierover geen belasting. Een legaat kan je door je notaris in uw testament laten opnemen.

In het testament kan je de Stichting Steun Goois Natuurreservaat ook tot (mede)erfgenaam benoemen. Je kan daarin beschrijven welk deel van de nalatenschap je ten goede wilt laten komen aan de Gooise natuur. Ook voor erfenissen geldt voor de Stichting Steun Goois Natuurreservaat dat hierover geen belasting hoeft te worden betaald. Jouw notaris kan je over een erfenis ten gunste van de Stichting adviseren.

Waarom geven?

Het werk van Goois Natuurreservaat wordt mogelijk gemaakt door:

  1. Bijdragen van de overheden die deelnemen in de stichting;
  2. Subsidies voor bepaalde inrichtings- en beheermaatregelen in de terreinen;
  3. Giften van particulieren en private instellingen (via de Stichting Steun Goois Natuurreservaat).

Bijdragen van de overheden en subsidies voor maatregelen in de terreinen zijn niet genoeg. Dit geld wordt in gezet om de natuur te onderhouden en te beheren maar wordt niet gebruikt voor belangrijke projecten of evenementen. Daarom hebben we jouw steun hard nodig!

De Stichting Gooisch Natuurreservaat en de Stichting Steun Goois Natuurreservaat zijn beide een erkend ‘goeddoelinstelling’ volgens Artikel 6.33 van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001. Dat betekent dat je ieder jaar het volledige bedrag van de schenking van uw belasting kunt aftrekken.

Er is ook een folder "schenken" aan het Goois Natuurreservaat. Wij kunnen deze toesturen maar je kunt deze ook downloaden.

 

*
*
*
*
*
*

Geef hieronder aan met welk bedrag je Goois Natuurreservaat wilt steunen.

Automatische incasso incasseert uw incasso automatisch!