Standpunten
GNR > Over ons > Standpunten > Geef de natuur een stem!

Geef de natuur een stem!

Geef de natuur een stem!


Geeft u de natuur een stem in uw Gooise gemeente?

Het Goois Natuurreservaat beschermt en beheert de Gooise natuur. Vanuit die rol roepen we u als kiezer op om de natuur ook een stem te geven bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Uw stem doet ertoe bij de onderwerpen die we hieronder voor u op een rijtje hebben gezet.

Bekijk onze doelen ook als PDF

1 Behoud natuur en landschap

De natuurgebieden in het Gooi zijn om een groot aantal redenen waardevol. De gebieden zijn onmisbaar voor flora en fauna, maar ook voor de gezondheid en het welzijn van de inwoners van het Gooi. Om deze waarden te behouden is het van belang dat actief wordt gewerkt aan bescherming.

  • Zorg voor een goede bescherming van groen- en natuurgebieden in bestemmingsplannen en gemeentelijke regelgeving.
  • Blijf werken aan het verbinden en ontsnipperen van natuurgebieden, onder andere door natuurbruggen en faunatunnels. Dat is belangrijk voor het behoud van biodiversiteit, de verkeersveiligheid en het tegengaan van dierenleed als gevolg van aanrijdingen.
  • Investeer in de kwaliteit van recreatieve voorzieningen in en rond natuurgebieden. Inzetten op meer voorzieningen is niet altijd beter. Voldoende toezicht en handhaving is nodig om het gebruik van natuurgebieden in goede banen te leiden.
  • Benut bij gebiedsontwikkeling kansen om natuur en groengebieden te vergroten en/of te versterken.

2 Stedelijke ontwikkeling

De stedelijke gebieden en natuurgebieden zijn in het Gooi nauw met elkaar verweven. Dit draagt bij aan een prettige leefomgeving voor de bewoners van het Gooi.  Er is behoefte aan meer woningen, ruimte voor bedrijven en infrastructuur. De mate waarin en de wijze waarop deze behoefte wordt ingevuld, bepaalt of onze prettige leefomgeving behouden kan blijven.

  • Als bebouwing en/of infrastructuur wordt toegevoegd, doe dit dan binnen de bestaande stedelijke gebieden en niet in de natuurgebieden of in de randen.
  • Kies bij bouwplannen voor natuurinclusief bouwen met ruimte voor inheemse planten en dieren als uitgangspunt.
  • Behoud voldoende groen binnen de bebouwde kom en kies voor een ecologisch beheer.
  • Zorg voor behoud van het illusie-landschap waarbij nieuwbouw in de stad niet zichtbaar is vanuit het natuurgebied. Dat betekent bouwen tot maximaal de plaatselijk boomhoogte aan de rand van het stedelijk gebied. Een oplopende bouwhoogte is mogelijk als je meer het stedelijk gebied ingaat, verder van het natuurgebied af.
  • Geen zonneparken en windmolens in natuurgebieden omdat deze het landschap aantasten, en de recreatieve mogelijkheden voor mensen beperken en een bedreiging vormen voor planten en dieren.

3 Goois Natuurreservaat nu en in de toekomst

Het behoud van natuurgebieden gaat helaas niet vanzelf. De Gooise gemeenten zijn sinds 1932 participant van de Stichting Goois Natuurreservaat en dragen zo bij aan de bescherming en het beheer van de natuurgebieden. Per inwoner in het Gooi bedragen de kosten momenteel een kleine 10 euro per jaar.

  • Om de natuur duurzaam te beschermen en beheren is het belangrijk dat het Goois Natuurreservaat nu en in de toekomst de mogelijkheden en de middelen heeft om haar taken goed te kunnen uitvoeren.

 

Gerelateerde berichten