Projecten
GNR > Actueel > Projecten > Project Plan Huydecopersweg

Project Plan Huydecopersweg

Project Plan Huydecopersweg

Plan aanleg natuurgebied Huydecopersbos

Met dit plan realiseren gemeente Hilversum, Goois Natuurreservaat en Rijkswaterstaat natuurontwikkeling en waterberging (voor piekberging bij extreme neerslag) in het Huydecopersbos. In dit gebieden lagen de voormalige afritten van de A27. Voor het GNR is het een unieke kans om maar liefst 35 hectare voormalige snelweg aan te kopen én in te richten als natuurgebied met recreatiemogelijkheden. Wij zijn op zoek naar aanvullende financiering voor dit plan. 

Tussen de lanen van het oude tracé van het verlengde Tienhovens kanaal komen compartimenten voor waterberging. In de rest van het gebied creëren we ruimte voor de ontwikkeling van droge bossen en natte heide met poelen. De uitvoering van het project start in oktober 2023 en is afgerond voor de zomer van 2024. Het Goois Natuurreservaat wordt in 2025 eigenaar van het gebied. Bekijk ook onderstaande video:

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

Nieuw fiets-, wandel-, en ruiterpaden

Voor recreanten komen er nieuwe fiets-, wandel- en ruiterpaden. De wandelpaden sluiten aan op het bestaande wandelnetwerk en doorkruisen het waterbergingsgebied via dwarslaantjes. In het gebied tussen de waterberging en de A27 slingert een nieuw wandelpad langs heide, vennen en door bossen. Dit pad leggen we zodanig aan dat bomenkap tot een minimum wordt beperkt. Ook wordt de oorspronkelijke route van het Voetstappenpad, die in de jaren zeventig werd aangepast voor de aanleg van de A27, begin 2024 weer in ere hersteld. Tussen de fiets-/wandeltunnels onder de Diependaalselaan en onder het spoor in de Maartensdijkseweg leggen we een fietspad aan als onderdeel van het zogenaamde Rondje Hilversum.

Help mee Plan Huydecopersweg aan te kopen en in te richten

Op dit moment werven we actief fondsen voor de aankoop en inrichting van Plan Huydecopersweg. Interesse om bij te dragen aan dit plan? Bekijk de projectbeschrijving. Meer weten, of vragen? Neem contact op met Eva Assink, Coördinator fondsenwerving, e-mail assink@gnr.nl, telefoon 06 302 19 072.

Samenwerking

De betrokken partijen die het projectplan hebben ontwikkeld zijn Rijkswaterstaat, het Goois Natuurreservaat, de gemeente Hilversum, AGV/Waternet, Vitens en de provincie Noord-Holland. Samen met de omgeving is een communicatie- en participatieproces doorlopen en is het project verder voorbereid. Het vergunningentraject is doorlopen en het bestemmingsplan is gewijzigd.

Wat is er al gebeurd?

Er zijn al bomen geplant op een deel van de oude op- en afritten. Op de plaatsen waar nieuw bos wordt geplant is heideplagsel uit natuurgebieden van het Goois Natuurreservaat vermengd met de zeer schrale zandgrond die onder het asfalt tevoorschijn is gekomen. De organische stof in heideplagsel helpt om vocht vast te houden en zorgt voor voedingsstoffen die de jonge boompjes nodig hebben om aan te slaan. Het idee om heideplagsel te gebruiken komt uit een van de bewonersavonden over het plan. Om te voorkomen dat de kleine boompjes in worden opgegeten door dieren zijn boombeschermers gebruikt. Deze zijn biologisch afbreekbaar en vallen na een paar jaar uit elkaar. Tegen die tijd zijn de boompjes zo groot dat het niet erg meer is als er een konijn of ree aan knabbelt.

Gerelateerde berichten