Standpunten
GNR > Over ons > Standpunten > Windmolens en zonneweides

Windmolens en zonneweides

Windmolens en zonneweides


In de natuur passen geen windmolens en zonneweides

Respect voor het landschap

Goois Natuurreservaat, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland en Natuurmonumenten zijn vóór het opwekken van duurzame energie, maar pleiten voor een zorgvuldige inpassing in natuur en landschap. De komst van windmolens en zonneweides zal ons Noord-Hollandse landschap veranderen. Windmolens en zonneweides vinden wij niet passen in natuurgebieden en waardevolle landschappen. De komende maanden zijn cruciaal, dan wordt over deze locaties besloten en daarmee over de toekomst van ons Noord-Hollandse landschap.

Goois Natuurreservaat heeft samen met Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland en Natuurmonumenten twee visiekaarten ontwikkeld. Bekijk hierbij ook het document Voorwaarden zorgvuldige energietransitieOp de kaarten is aangegeven op welke locaties in de provincie mogelijkheden zijn voor duurzame opwekking van energie en waar dat, vanuit het oogpunt van natuur, niet wenselijk is.

Als natuurbeschermingsorganisaties roepen we gemeenten, provincie en waterschappen op om zorgvuldig te zijn in de locatiekeuze van zonneweides en windmolens:

  • Om een ‘confetti’ van windmolens te voorkomen, pleiten de organisaties voor clustering van windmolens.
  • Zonneweides moeten goed worden ingepast met aandacht voor natuur en landschap.
  • De organisaties roepen gemeenten, provincie en waterschappen op zorgvuldig te werk te gaan met het aanwijzen van locaties voor de opwekking van duurzame energie.

Regie en definitieve afweging op provinciaal niveau

Gemeenten zijn op dit moment bezig met de vraag waar zonne- en windenergie in hun gemeenten kan worden opgewekt. De natuur- en milieuorganisaties zijn er voorstander van om dat op lokaal niveau te onderzoeken maar pleiten ervoor dat de provincie Noord-Holland de definitieve locatiekeuze van de opwekking van wind- en zonne-energie maakt. En dat zij op provinciaal niveau een gebiedsoverstijgende afweging maakt om een ‘confettilandschap’ te voorkomen.

Gerelateerde berichten