Huizer Eng

GNR > Huizer Eng

Locatie: Huizen
Grootte: 34 hectare

Activiteiten: honden, wandelen
Landschappen: engen

Dit afwisselende gebied met kleine akkers (engen) omzoomd door bos vormt de overgang van het dorp Huizen naar de Tafelbergheide. Op sommige akkers groeien asperges, op andere historische gewassen zoals rogge en het boekweit. De engen trekken vogels aan en zorgen ervoor dat in de trektijd grote groepen vinken, sijzen, putters en andere zangvogels kunnen ‘bijtanken’. Er komen nog enkele fijnsparrenbosjes voor die ooit zijn aangeplant als kerstbomenkwekerij, maar zijn doorgegroeid. In de periode van april tot en met september wordt het centrale gedeelte van de Huizer Eng gebruikt als seizoenskampeerterrein Parrewijn.

Honden mogen hier loslopen.

Andere gebieden