Gebieden

De Zonneheide - Hilversum (12 ha)

De Zonneheide is een voormalig heideveld dat in de loop der tijden is veranderd in bos, zandvlakte en het "Zonneheideven". Dit "ven" is  oorspronkelijk mensenwerk; de natuur heeft er later iets moois van gemaakt. Haarmos en veel vleesetende plantjes (kleine zonnedauw) vormen samen met een aantal amfibieënsoorten, waaronder de kamsalamander, de belangrijkste rijkdommen.

Klik hier voor een interactieve kaart van de gebieden van Goois Natuurreservaat.