Gebieden

Blaricummerheide - Blaricum (59 ha)

De Blaricummerheide wordt door de zandweg "De Oude Naarderweg" van de Tafelbergheide gescheiden. Samen vormen ze één (begrazings)gebied. Ook op de Blaricummerheide liggen een aantal kuilen met een bijzondere flora. Om deze planten te beschermen zijn de kuilen in voorjaar en zomer afgerasterd om zo betreding door mens en dier te verhinderen. Opvallend is de 11 ha grote kuil in het terrein. Hieruit is in 1927 het zand gehaald om het tracé van de eerste weg Amsterdam-Amersfoort, nu rijksweg A1, aan te leggen. Tot in de zeventiger jaren is de kuil bij Defensie in gebruik geweest als oefenterrein voor leerling-autobestuurders. Op zondagmiddag is de schaapskooi van binnen te bezichtigen. IVN-natuurgidsen zijn dan aanwezig om informatie te geven.

Honden aangelijnd binnen de rasters.

Klik hier voor een interactieve kaart van de gebieden van Goois Natuurreservaat.