Activiteiten

Op de fiets

De fiets is het ideale vervoermiddel voor het Gooise landschap dankzij een uitgebreid netwerk (van meer dan 110 kilometer) aan goed onderhouden fietspaden. Deze zijn aangelegd door de Rijwielpadenvereniging Gooi- en Eemland die in 1914 werd opgericht om een alternatief te bieden voor het toenemende autoverkeer dat “te gevaarlijk voor de andere weggebruikers” werd.
Je fietst afwisselend door bossen, over heidevelden en langs historische akkers. Plaatselijk zijn er, vooral op de heide, lichte glooiingen die zorgen voor extra afwisseling en voor een sportieve uitdaging.
Kijk bij onze routes voor leuke tochten door de Gooise natuur.

 Mountainbike

Als mountainbiker mag je je begeven op wandel- en fietspaden. Mountainbiken buiten de paden is niet toegestaan. Iedereen moet zich wel aan de speciale gedragscode MTB houden:

  • Fiets alleen waar het is toegestaan
  • Respecteer de natuur (plant en dier)
  • Fiets in kleine groepjes
  • Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk
  • Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets
  • Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond
  • Maak geen onnodig lawaai
  • Laat geen afval achter

Kijk bij de buitencode voor gedragsregels.

Goylant per fiets

Een tweetal fietstochten (van 30 en 35 km) voeren je door de rijke Gooise natuur van heidevelden, zandverstuivingen, vennen, landgoederen, bossen en oude akkers (engen). Een uitgebreide beschrijving van deze routes met informatie over natuur en cultuur is gebundeld in het vernieuwde "Goylant per fiets". Dit boekje is te koop in onze webwinkel.

Aardkundige Fietsroutes

Speciaal zijn 2 fietsroutes langs ruim 30 aardkundige bezienswaardigheden in het Gooi. Ze staan beschreven in het boekje “Aardkundige Fietsroutes” dat verscheen toen de Gooise Stuwwal werd aangewezen als Aardkundig monument. Het boekje komt voort uit een samenwerking met fysisch geograaf Jan Sevink en door financiële steun van de provincie Noord-Holland. Het boekje is te koop in onze webwinkel.