Nieuws

Informatieavond Voltooiing Groene Schakel

Op 8 april 2019 vond er in Hilversum een informatieavond plaats over de toekomst van Anna’s Hoeve en landgoed Monnikenberg. De avond was tevens de start van het ontwerpproces voor de beide natuurgebieden. Dit ontwerpproces is onderdeel van het project Voltooiing De Groene Schakel. Dit project heeft als doel om maatregelen uit te voeren om natuurgebieden in het Gooi en die van de Utrechtse Heuvelrug met elkaar te verbinden en tegelijkertijd ook recreatiemogelijkheden te versterken.

Omwonenden werden uitgenodigd om hierover mee te praten. Er waren meer dan 100 mensen aanwezig en een deel daarvan meldde zich aan voor de werkgroepen waarin meegedacht kan worden over de thema’s natuur en recreatie.

Omdat het project Voltooiing De Groene schakel samenhangt met de aanleg van een busbaan (HOV), de verbreding van de Rijksweg A27 en de verlegging van de Weg over Anna’s Hoeve is een korte film gemaakt waarin wordt uitgelegd wat er de komende jaren gaat gebeuren. De film kunt u vinden op de volgende website: www.voltooiinggroeneschakel.nl Hier vindt u ook meer informatie over het plan.

Het project Voltooiing Groene Schakel is een initiatief van de provincie Noord-Holland, stichting Goois Natuurreservaat en de gemeenten Hilversum en Laren. Voor vragen kunt u terecht bij het servicepunt van de provincie Noord-Holland via 0800-0200600 of servicepunt@noord-holland.nl