Nieuws

Gooise gemeenten kiezen voor sterk Goois Natuurreservaat

18-07-2017

Tekst en foto: Bart Siebelink

Structureel meer geld voor GNR

De vijf Gooise gemeenteraden hebben allen ‘ja’ gezegd tegen een structurele verhoging van hun jaarlijkse bijdrage aan het Goois Natuurreservaat (GNR). Onder leiding van directeur-rentmeester ad-interim Karen Heerschop kan de organisatie nu de gewenste vernieuwingsslag maken.

Het gaat om een structurele extra bijdrage van 420.000 euro dit jaar nog, gevolgd door een tweede verhoging in 2018 van 345.000 euro. In de jaren daarna wordt de participanten-bijdrage zo nodig verder verhoogd, zodat er uiteindelijk structureel 1,1 miljoen euro meer beschikbaar is om de Gooise natuur in stand te houden.

GroenLinks Hilversum

De gemeenteraden van alle vijf de Gooise gemeenten zijn hiermee akkoord gegaan en spreken daarmee hun waardering uit voor het GNR. "Eén van de belangrijkste redenen dat mensen in het Gooi willen wonen is dat je vanaf elke plek binnen tien minuten lekker buiten in de natuur bent. Dat is te danken aan het GNR. Deze organisatie borgt dat het hier ontzettend fijn is om te wonen, en daar moet je wat voor over hebben," zegt de Hilversumse fractievoorzitter van GroenLinks, Jan Kastje.

VVD Gooise Meren

Ook VVD-fractievoorzitter Alexander Luijten van gemeente Gooise Meren (voorheen Bussum en Naarden) erkent de toegevoegde waarde van het GNR voor het Gooi: "De kwaliteit van wonen en leven in onze regio wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de natuur eromheen. Daar moeten we goed voor zorgen."

CDA-Huizen

Bert Rebel, CDA-voorman binnen de gemeente Huizen én afstammeling van de erfgooiers, vindt het ook een goede zaak dat het GNR meer armslag krijgt. "Door de crisis hebben we als Gooise gemeenten de afgelopen jaren te weinig middelen beschikbaar kunnen stellen. Maar nu er weer ruimte is, dienen we onze verantwoordelijkheid te nemen. Als we immers met zijn allen vinden dat de natuur belangrijk is, moet je ook bereid zijn ervoor in de buidel te tasten. Ik ben heel blij dat dit unaniem binnen alle Gooise gemeenteraden zo is opgepakt."

Beter vaarwater

Daarmee lijkt het Goois Natuurreservaat na een aantal moeilijke crisisjaren weer in beter vaarwater te komen. "Het waren zeker geen gemakkelijke jaren. Het was voor de organisatie al moeilijk genoeg om alle ballen in de lucht te houden", zegt de nieuwe directeur-rentmeester a.i. Karen Heerschop. "Maar nu is er gelukkig ruimte om de organisatie te versterken én te vernieuwen, want dat is hard nodig."

Bestuur vernieuwd

Het afgelopen jaar heeft Karen Heerschop in de rol van interim-bestuursvoorzitter het transitieproces geleid. Met als resultaat: een slagvaardiger bestuursvorm met een onafhankelijk voorzitter en twee onafhankelijke experts op het gebied van financiën en juridische zaken. Nu directeur-rentmeester Bert van der Moolen afscheid heeft genomen van het GNR, zet Heerschop haar missie als directeur-rentmeester a.i. voort om de werkorganisatie, waarvan zij nu het boegbeeld is, te versterken.

Reorganisatie

De verhoogde participanten-bijdrage wordt gebruikt voor de doelen die eerder dit jaar zijn aangegeven in het GNR beleidsplan 2017-2020 getiteld: ‘Wij houden het Gooi groen’. Daarin is veel aandacht voor vernieuwingen binnen de organisatie. Heerschop: "In de afgelopen 85 jaar is er binnen het GNR veel kennis en kunde opgebouwd. Maar de samenleving is in zo'n hoog tempo aan het veranderen, dat het GNR zichzelf als organisatie in zekere zin opnieuw moet uitvinden, wil het goed blijven functioneren. Daar is een reorganisatie voor nodig."

Open houding

Karen Heerschop licht toe: "Te vaak worden we overvallen door ontwikkelingen die we hadden kunnen en moeten voorzien. Waar je nog niet zo lang geleden gewoon binnenshuis een plan kon ontwikkelen om dat vervolgens in het veld uit te voeren, moet er nu veel meer en in een vroeger stadium rekening worden gehouden met de sociale omgeving waarbinnen we opereren. Mensen verlangen directere vormen van inspraak en willen niet langer alleen maar via de politiek kunnen reageren op ontwikkelingen. Dit vraagt van ons om een andere houding die nieuw voor ons is."

Zakelijker

Maar er is meer nodig dan alleen omgevingsmanagement. Ook op zakelijk gebied zijn nieuwe kennis en vaardigheden vereist. In het beleidsplan staat: "Een belangrijk aspect om kosten te beheersen en inkomsten te verwerven, is een zakelijke aanpak én opstelling van het GNR. Dit betekent zakelijker onderhandelen, ook wanneer individuele participanten iets willen van de Stichting. Die zakelijkere aanpak leidt er onder andere toe dat wij onze bedrijfsvoering versterken en ons management verbeteren."

Profilering

Heerschop: "Het GNR is een sterk merk, maar in de afgelopen jaren is het imago van het Goois Natuurreservaat veranderd. Dat was niet altijd positief. De komende tijd gaan we ons richten op een betere profilering. Zowel het imago als de herkenbaarheid van het GNR moet worden verbeterd en de identiteit versterkt. Dat betekent een cultuuromslag in onze organisatie. Maar ook investeren in het aantrekken en begeleiden van vrijwilligers, want we kunnen hun ambassadeurschap goed gebruiken!”

Fondsenwerving

“Veel burgers en bedrijven dragen het Goois Natuurreservaat een warm hart toe. Wij merken dat sommigen bereid zijn om financieel een steentje bij te dragen aan het werk wat wij doen.  Dat biedt perspectief voor het GNR. Om die bereidheid ook daadwerkelijk om te zetten naar actieve en gerichte steun gaan wij onze fondsenwerving professioneler en voortvarender aanpakken.”

Organisatie

Binnen de organisatie is versterking en professionalisering nodig van onze capaciteit, kennis en kunde op het gebied van HRM, bestuursadvisering, project- en programmamanagement, ICT en ook op juridisch gebied. Zo staat in het beleidsplan. Heerschop: “We willen een slanke en lenige organisatie worden, dus zoeken een evenwichtige balans tussen zelf doen en uitbesteden.” Daarnaast moet het Goois Natuurreservaat zich verder ontwikkelen als netwerkorganisatie. Een sterk GNR kan een sparringpartner zijn én samenwerken met andere partijen.

Volle kracht vooruit

“De komende weken en maanden gaan we met iedereen bij GNR deze vernieuwingsslag maken. Volle kracht vooruit, alle neuzen dezelfde kant op en de schouders er onder om de benodigde veranderingen in gang te zetten en te realiseren. Met een heel belangrijk doel: het behoud van onze prachtige Gooise natuur voor de huidige én de toekomstige generaties”, aldus Karen Heerschop.