Nieuws

Goois Natuurreservaat spreekt zich uit tegen een weg door de natuur

08-01-2019

Het doortrekken van de N201 door de natuurgebieden zuidelijk van Hilversum is wat het Goois Natuurreservaat betreft niet aan de orde. Het Goois Natuurreservaat heeft per brief een oproep gedaan aan het College van GS van de Provincie Utrecht om af te zien van deze optie.

De afgelopen weken zijn er diverse berichten in de media verschenen en is het Goois Natuurreservaat benaderd door verontruste inwoners en maatschappelijke organisaties over de verkeersstudie N201 van de Provincie Utrecht. In dit onderzoek is een optie onderzocht om de N201 uit de richting Amsterdam, door de natuurgebieden van de Vechtstreek op te waarderen (2x2 banen/100 km/u) en zuidelijk van Hilversum door de natuurgebieden van het Gooi door te trekken en aan te sluiten op de A27.

Het Goois Natuurreservaat vindt een weg door de natuurgebieden zuidelijk van Hilversum onbespreekbaar. Hoe een dergelijke weg ook vorm gegeven zou gaan worden, de impact op de aanwezige waarden van natuur, landschap, archeologie en cultuurhistorie en op de bodem en het watersysteem zal enorm zijn. Immers, ten zuiden van Hilversum liggen belangrijke natuurgebieden zoals de Hoorneboegse heide, Landgoed Zonnestraal, Eindegooi en Buitenplaats De Hoorneboeg, die onderdeel uitmaken van het beschermde Natuur Netwerk Nederland. De natuurgebieden vormen leefgebied voor veel planten en dieren van het stuwwallenlandschap met bos en heide. Er is sprake van zeer hoge archeologische en cultuurhistorische waarden; dit landschap herbergt veel sporen van menselijk gebruik van het landschap over een tijdspanne van duizenden jaren. De natuurgebieden vervullen bovendien een belangrijke recreatieve functie voor de inwoners van Hilversum en omgeving. Doortrekken van de N201 (ook ondergronds) zal dan ook ernstige schade toebrengen aan de bovengenoemde waarden onder andere door aantasting en doorsnijding van de natuurgebieden