Nieuws

De weg naar een toekomstbestendig Goois Natuurreservaat?

17-02-2017

Debat: De weg naar een toekomstbestendig Goois Natuurreservaat?
Datum: donderdag 9 maart
Locatie: Spant Bussum, Dr. A. Kuyperlaan 3, 1402 SB Bussum
Aanvang: 20.00 uur

Onze natuur, ons landschap, het is er als vanzelfsprekend. Toch is het dat niet. In 1932 werd een mooi instrument bedacht om het te beschermen en beheren: het Goois Natuurreservaat (GNR). Het GNR staat echter onder druk en een jaar geleden leidde een maatschappelijk en politiek debat in onze regio tot voorstellen daar iets aan te doen. Het GNR moet weer toekomstbestendig worden. Zodat we 'ten eeuwigen dage' van ons mooie landschap kunnen blíjven genieten.

Wij, vijf raadsleden uit de vijf Gooise GNR gemeenten, willen u in het belang van het GNR uitnodigen voor een debat over de toekomst ervan. Immers, onze natuur en ons landschap maakt onze regio uniek en wij genieten allemaal elke dag ervan erin te mogen wonen en recreëren. 

Wij vinden de betrokkenheid van onze inwoners, maatschappelijke organisaties en politici bij ons GNR belangrijk. Medio 2017 worden door de gemeenteraden in het Gooi en Amsterdam en in Provinciale Staten van Noord-Holland belangrijke beslissingen genomen over de toekomst van het GNR. Wij vinden het belangrijk dat wij ons laten voeden door wat wij daar met elkaar van verwachten.

Kom dus donderdagavond 9 maart naar ’t Spant om met elkaar te praten over voorstellen voor een toekomstbestendig GNR. Waarom moet dit eigenlijk en wat houden de voorstellen eigenlijk in? Wat vindt u ervan, als inwoner, als vrijwilliger GNR, als vertegenwoordiger van maatschappelijke organisaties en als politici en bestuurders? Hoe komen we tot een toekomstbestendig GNR waarbij we ons blijvend betrokken voelen?

Om goed voorbereid naar het debat te komen, kun je het concept-beleidsplan GNR en de brief van interim-voorzitter Karen Heerschop aan de colleges van de participanten van Goois Natuurreservaat, downloaden. In deze brief wordt ook de financiële dimensie van het plan toegelicht. 

Debat
Een debat dus, of liever, een open gesprek met elkaar over het belang van ons GNR. Om 20.00 uur zal gespreksleider Peter van der Geer (ervaren gespreksleider en debattrainer, oa. via Debat.nl), de avond openen. Karen Heerschop, interim voorzitter GNR, geeft daarna een presentatie van de huidige ideeën en plannen om het GNR toekomstbestendig te maken. Wij nodigen dan graag vertegenwoordigers van de vrijwilligers GNR, de Vrienden van het Gooi, van de Klankbordgroep gebruikers GNR, de Stichting Steun GNR en van de Vrienden van het GNR uit voor een eerste reactie en aanvulling. Uiteraard komt ook de zaal daarbij aan bod.

Na een pauze, gaan we de aangereikte discussiepunten uit het eerste deel, bespreken met raads- en statenleden, bestuurders en de zaal. Aan het eind van de avond 'halen we het net op' en proberen we enkele conclusies te trekken. Wat betekent dit voor het concept beleidsplan. Wij willen met deze avond op geen enkele manier voorsorteren op politieke stellingnamen. Het bestuur GNR kan haar voordeel doen met uw inbreng. Wij hopen dat deze avond bijdraagt aan goede meningsvorming en vooral het gevoel 'het is en blijft ons GNR'.

Graag tot ziens op donderdag avond 9 maart in ’t Spant te Bussum. De toegang is vrij, maar wij vinden het wel prettig om te weten hoeveel mensen er ongeveer komen. Aanmelden kan via: gooisnatuurreservaat@gnr.nl.

Hartelijke groet,

Carien Bölger, raadslid Blaricum
Bert Rebel, raadslid Huizen
Alexander Luijten, raadslid Gooise Meren
Peter Calis, raadslid Laren
Jan Kastje, raadslid Hilversum