GNR > Actueel > Nieuws > Uitvoering Plan Huydecopersweg van start

Uitvoering Plan Huydecopersweg van start

Uitvoering Plan Huydecopersweg van start

Zicht op de Oude kerk in het centrum van Huizen, ongeschonden cultuurhistorisch landschap in de Naarder Eng

In oktober start de uitvoering van natuurontwikkeling, waterberging en recreatiemogelijkheden op de plek van de voormalige op- en afritten bij de afslag Hilversum van de A27.

Naar verwachting is dit project voor de zomer van 2024 afgerond. Door de vernieuwde aansluiting van Hilversum op de snelweg A27 is een waardevol stuk grond beschikbaar gekomen dat nu wordt ingezet voor de uitvoering van het Plan Huydecopersweg. Het gebied wordt ingericht voor natuurontwikkeling, ter bevordering van de biodiversiteit. Daarnaast wordt de waterhuishouding in het gebied versterkt door het realiseren van compartimenten voor waterberging. Dit draagt bij aan een beter waterbeheer tijdens perioden van extreme neerslag. Voor liefhebbers van buitenactiviteiten worden nieuwe fiets-, wandel- en ruiterpaden aangelegd.

Het Plan Huydecopersweg is het resultaat van een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, het Goois Natuurreservaat, de gemeente Hilversum, AGV/Waternet, Vitens en de provincie Noord-Holland. Na gesprekken met inwoners en direct betrokkenen werd het plan in de zomer van 2019 afgerond. Begin 2022 is het bestemmingsplan definitief vastgesteld, maar er zijn in de afgelopen jaren enkele uitgangspunten aangepast, waardoor aanpassing van de oorspronkelijke overeenkomst noodzakelijk werd. Het college van B en W van Hilversum heeft onlangs ingestemd met deze wijzigingen, waardoor er nu groen licht is voor de uitvoering. Na de oplevering wordt het Goois Natuurreservaat begin 2025 eigenaar en beheerder van het gebied.

Meer informatie is te vinden op onze projectenpagina:  https://gnr.nl/actueel/projecten/project-plan-huydecopersweg/

Gerelateerde berichten