GNR > Actueel > Nieuws > Honden niet langer toegestaan in Groeve Oostermeent

Honden niet langer toegestaan in Groeve Oostermeent

Honden niet langer toegestaan in Groeve Oostermeent

Om de bijzondere en kwetsbare vegetatie en de populatie amfibieën in de Groeve Oostermeent beter veilig te stellen, mogen er voortaan geen honden meer in dit natuurgebiedje. Ook niet aangelijnd. Wandelaars blijven welkom op het pad door de Groeve.

De Groeve Oostermeent neemt in het Gooi een bijzondere plek in en is van grote ecologische waarde. Het is dan ook begrijpelijk dat dit gebied in 1991 door het rijk is aangewezen als Beschermd Natuurmonument met als opdracht de natuurwaarden op peil te houden en waar mogelijk verhogen. Vanwege de bijzondere waterhuishouding en de daarmee samenhangende flora en de fauna heeft Groeve Oostermeent de aanduiding ‘Waterparel” gekregen. Boswachter Michiel Zuidinga: “In deze zanderij vind je nog bijzondere soorten als klokjesgentiaan, grote wolfsklauw, zonnedauw en snavelbies”. Door de aanleg van poelen in 2012 is deze plek ook rijk aan verschillende soorten kikkers, padden en salamanders.

Zandwinning

De Groeve Oostermeent dankt zijn naam aan de zandwinning die hier – aan de oostzijde van de stuwwal Laren-Huizen – tot 1975 heeft plaatsgevonden. Er werd onder meer zand gewonnen voor de naastgelegen kalkzandsteenfabriek. Er is tot op het toenmalige grondwaterniveau afgegraven.

 Losloop gebied ‘t Harde

Het wandelpad werd al weinig gebruikt voor een wandeling met de hond omdat de honden in het aangrenzende gebied het hele jaar door, los mag lopen.

Gerelateerde berichten