GNR > Actueel > Nieuws > Resultaat 1000 soortendag: bosknobbeldaas, kogelloopkever plus 1206 andere soorten

Resultaat 1000 soortendag: bosknobbeldaas, kogelloopkever plus 1206 andere soorten

Resultaat 1000 soortendag: bosknobbeldaas, kogelloopkever plus 1206 andere soorten

Foto: Tjitske Sluis.

De voorlopige eindstand van dit jaar: 1208 soorten

Vijftig biologen en monitorings-vrijwilligers struinden afgelopen vrijdag 24 mei en zaterdag 25 mei door het Goois Natuurreservaat en het aangrenzende natuurgebied van Natuurmonumenten om de natuur in kaart te brengen. Daarvoor zijn een aantal verschillende landschappen uitgekozen. Het drogere en hoger gelegen Spanderswoud en heidegebied Fransche Kamp en de lagere en meer natte natuurgebieden Zanderij Crailoo, Zanderij Cruysbergen, Gijzenveen en het Laegieskamp. Planten en dieren zijn gebonden aan landschappen. Elke plant of dier heeft haar eigen voorkeur voor grondwaterstand, bodemtype, beheer etc. Op zaterdag 25 mei konden we na intensief speurwerk de voorlopige eindstand van de natuurtelling bekendmaken.

De voorlopige eindstand is: 1208 soorten

Er wordt gezocht naar een zo divers mogelijk aantal soorten dieren en planten. Vogels, libellen en (nacht)vlinders, bomen, struiken en planten, paddenstoelen, (korst)mossen, waterdieren en sieralgen. De vorige ‘1000-soortendag-tellingen’ waren in 2016 en 2022. Dat leverde in totaal 1172 en  1127 soorten op, nadat ook de determinatie van de microscopisch kleinere soorten gedaan was. De komende weken worden ook dit jaar nog een groot aantal soorten gedetermineerd.

We telden 366 soorten planten, veel meer dan in 2022. Toen kwamen we niet verder dan 223. De langdurige droogte was waarschijnlijk de oorzaak.

Waarnemingen van een aantal soorten in 2022 en 2024

2022 2024
Planten 223 368
Mossen en korstmossen 237 267
Paddenstoelen 20 47
Zoogdieren 11 10
Vogels 80 78
slakken 26 40
Insecten, alle groepen 387 360

Bijzonder

De in de nacht gevonden kogelloopkever was een bijzondere vondst omdat hij heel incidenteel in het Gooi gevonden wordt. De laatste waarneming was in 2015 en in 1984 in de Zanderij.  De bosknobbeldaas is ook zeldzaam in het Gooi. De ogen van de bosknobbeldaas zijn wel heel fotogeniek (zie foto). Voor het zoekgebied gold dat voor veel meer (door allerlei waarnemers) gevonden insecten, sommigen zeldzaam en anderen, zoals het egeltje – een stekelig kevertje – (vrij) algemeen. Totaal zijn er (tot nu toe) 360 soorten insecten gevonden, gezien het weer best een aardig aantal. De trots van 2022; het Geel boerenkoolmos een zeldzaam korstmos, is opnieuw waargenomen.

Doel 1000- soortendag

Doel van de 1000-soortendag is om te laten zien hoe groot de biodiversiteit in een bepaald gebied is. De organisatie is in handen van KNNV-afdeling Gooi in nauwe samenwerking met IVN, Vogelwerkgroep Het Gooi en het Goois Natuurreservaat. Dit jaar deden er 50 vrijwilligers mee. Dit zijn allemaal mensen met kennis van zaken op vaak een specifiek gebied zoals vaatplanten, (korst)mossen, sieralgen of dieren (nacht)vlinders en vleermuizen.

Gerelateerde berichten