Ontmoet onze mensen
GNR > Over ons > Organisatie > Ontmoet onze mensen > In gesprek met… Jan Loggen

In gesprek met... Jan Loggen

In gesprek met… Jan Loggen

‘Mijn naam is Jan Loggen. Ik ben lid van de GNR-klankbordgroep namens Nardinclant Landschapsbeheer, een werkgroep gespecialiseerd in kleinschalige natuurwerkzaamheden. De klankbordgroep adviseert de organisatie het GNR over uiteenlopende onderwerpen als het gaat om natuurbehoud, landschap en recreatie.

‘Het doel van Nardinclant Landschapsbeheer is om de biodiversiteit van natuurgebieden te vergroten. Je kunt onze werkzaamheden zien als aanvullend op het reguliere natuurbeheer van het GNR. Onze vrijwilligers hebben veel specialistische kennis van natuur en de Gooise landschappen.

‘Waar mogelijk werken wij innovatief. Zo hebben we onlangs in het Spanderswoud in een perceel meer ruimte gemaakt voor de zomereiken daar. Die kregen onvoldoende licht door Amerikaanse douglasspar. Deze soort komt hier van nature niet voor. Door enkele van deze bomen met een lier om te trekken in plaats van om te zagen, verbeteren we niet alleen de omstandigheden voor de eiken. We creëren als het ware een ‘stormeffect’, waarbij de wortelkluit een micro-milieu vormt voor o.a. graafwespen en graafbijen. De ‘omgewaaide’ boom zorgt voor dekking voor bijvoorbeeld reeën. En doordat er meer licht op de bodem valt, kunnen andere soorten zich ontwikkelen zoals vuilboom en kamperfoelie. Meer weten? Kijk op www.nardinclant.nl.’

Gerelateerde berichten